Ny version av webbutbildningen Våga fråga!

Nyheter   •   Maj 21, 2019 10:35 CEST

​Nka har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram webbutbildningen Våga fråga. Utbildningen tar upp hur man beaktar barns behov av information, råd och stöd och hjälper dig att ta fram rutiner på din arbetsplats, verksamhet eller inom din organisation. Utbildningen är helt kostnadsfri.

​Skrivelse till socialminister Lena Hallengren: Synliggör syskonen som barn som anhöriga i Hälso- och sjukvårdslagen

Nyheter   •   Maj 21, 2019 07:56 CEST

Foto: Symbolbilder

Foto: Symbolbilder

Nka har överlämnat en skrivelse till Socialminister Lena Hallengren som lyfter frågan att synliggöra och inkludera syskon i 5 kap. 7 § i Hälso- och sjukvårdslagen. Frågan om syskon har diskuteras vid vårt senaste möte inom forskarnätverket barn som anhöriga varpå Malin Lövgren, docent i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Annemi Skerfving, Fil. dr i socialt arbete vid Stockholms universitet tog tag i detta och har tillsammans med Nka författat brevet till ministern. Frågan har även varit uppe inom nätverket idéburna organisationer – barn som anhöriga, som även initierade förslag om förtydligande av lagen, se skrivelsen.

Barn som är anhöriga till syskon med ohälsa och funktionsnedsättning har blivit en alltmer uppmärksammad fråga under de senaste åren, såväl i forskning som i praktiken. Syskonens situation, behov och önskemål om stöd har lyfts och behandlats under möten i Nationellt kompetenscentrum anhörigas nätverk Barn som anhöriga, såväl i forskarnätverket som i nätverket för idéburna organisationer. Nätverksdeltagarna har samfällt framfört behovet av att förtydliga Hälso- och sjukvårdslagen och lyfta syskons roll. Detta genom att: - göra tillägg avseende syskon till personer som berörs av lagen så att de också inkluderas i lagen - förtydliga sista meningen i 7 paragrafen "Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider." så att den uttrycks på samma sätt som de övriga tillstånden som behandlas i 7 paragrafen.

Läs hela skrivelsen (öppnas i nytt fönster)

Nka har överlämnat en skrivelse till Socialminister Lena Hallengren som lyfter frågan att synliggöra och inkludera syskon i 5 kap. 7 § i Hälso- och sjukvårdslagen.

Läs vidare »

Projektet Vi är med! söker en kommun för samarbete.

Nyheter   •   Maj 15, 2019 10:51 CEST

Arvsfondsprojektet "Vi är med" som drivs av FUB i samarbetet med Dart, Nka och Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar idag med två kommuner, Lerums kommun och Norrköpings kommun. I höst går projektet in i Fas 2 och ska då "rulla vidare" till ytterligare två kommuner. Skellefteå kommun har tackat ja men vi behöver en kommun till!

​Anhörigriksdagen 2019: –Socialministern vill se en nationell anhörigstrategi

Nyheter   •   Maj 08, 2019 11:37 CEST

–Vi välkomnar Lena Hallengrens ambition att verka för en nationell anhörigstrategi. Ett annat viktig önskemål är att syskon ska ingå i barn som anhöriga i hälso-och sjukvårdslagen, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Barn som anhöriga – alla barn ska få möjlighet till hälsa och personlig utveckling

Nyheter   •   Maj 08, 2019 08:32 CEST

​Alla barn och unga har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden och få det skydd och stöd som kan behövas för en gynnsam fysisk och social utveckling. Vad gäller barn som anhöriga utsätts de för mångfaldigt större risker att drabbas av såväl sjukdom som sociala problem jämfört med andra barn.

Vuxensyskon som anhöriga

Nyheter   •   Maj 06, 2019 17:36 CEST

​Kunskapssammanställningen Vuxensyskon – syskon till en vuxen syster eller bror med funktionsnedsättning ingår i ett projekt som bedrivs av Bräcke diakoni med samarbetsparterna FUB riks, Autism- och Aspergerförbundet, RBU i Göteborg med omnejd,Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, Anhörigas riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan.

Nka presenterar färsk statistik om anhörigas situation

Nyheter   •   Maj 06, 2019 09:47 CEST

Anhörigriksdagen 2019

Anhörigriksdagen 2019

Den 7-8 maj arrangeras den 21:a Anhörigriksdagen i Varberg. Årets tema är Barn och unga.

Nka kommer att presentera preliminära resultat från en enkätundersökning som genomförts för att undersöka hur situationen ser ut för anhöriga i Sverige. Nka kommer också att presentera MeWe projektet som syftar till att identifiera unga omsorgsgivare och utveckla stöd till dem.

I Nka:s monter kommer det att finnas fakta, informationsmaterial, metoder och rapporter om barn och unga omsorgsgivare.

Årets program innehåller många intressanta föreläsare. Några av dessa är:

Projekt Vuxensyskon som handlar om att vara syskon till någon med funktionsnedsättning och hur det påverkar uppväxten och vuxenlivet

Anhöriga som människorättsförsvarare. Resultat av Matilda Svensson Chowdhurys studie "Erfarenhet av personlig assistans 1994-2018"

Socialminister Lena Hallengren kommer att öppna andra dagen med ett anförande och därefter delta i ett samtal med AHR:s förbundsordförande Ann-Marie Höglund

Carina Thorstensson - Du ska inte tro att någon vill ha dig.

Tommy Ivarsson - mottagare av utmärkelsen "Årets Vårdhjältar" på Svenska Hjältar-galan.

Elever som anhöriga med rättigheter. En inspirationsföreläsning utifrån Titti Schönbecks långa erfarenhet och tankar i mötet med barn, unga, som kallas osynliga, maskrosor, glömda eller ensamkommande

Anhörigriksdagen #vägraskuld Lina Persson är personen bakom teaterföreställningen Inte ens doften av fuktig asfalt skulle kunna få mig att känna något nu, #vägraskuld och anhörigföreningen Att vara anhörig i Göteborg

Daniel Phelps från Carers Trust/ Young Carers UK, Europas största organisation för unga anhöriga.

Emma Bennwik, påverkanansvarig på BRIS, Barnens rätt i samhället

Läs mer om Anhörigriksdagen 2019

Nka kommer på Anhörigriksdagen att presentera preliminära resultat från en enkätundersökning som genomförts för att undersöka hur situationen ser ut för anhöriga i Sverige. Nka kommer också att presentera MeWe projektet som syftar till att identifiera unga omsorgsgivare och utveckla stöd till dem.

Läs vidare »

Projekt för skolutveckling i Kalmar län stöttar unga omsorgsgivare i riskzon

Nyheter   •   Maj 02, 2019 09:39 CEST

Ökad motivation och bättre självkänsla. Det är målet med ett projekt i Region Kalmar län riktat till elever som är unga omsorgsgivare och i riskzonen att inte klara gymnasiet.

”Vi behöver tänka att vi är dödliga – för Loves skull”

Nyheter   •   Apr 30, 2019 08:01 CEST

Att bli vuxen är en stor utmaning om man har svåra funktionsnedsättningar. Det är mycket vanligt att föräldrarna måste fortsätta hålla i alla trådar för att livet ska fungera. Hemma hos Love planerar mamma Jessica och pappa Bengt-Åke för en framtid där de inte längre finns.

Reportage och föreläsningar från Kommunikationskarnevalen

Nyheter   •   Apr 29, 2019 11:35 CEST

Kommande evenemang 1 evenemang

08 Okt 09:30

Värna våra yngsta - Späda barns rätt till hälsa och utveckling

2019-10-08 - 2019-10-09
Folkets hus i Stockholm

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • eruxiktp.snxkokfghcu@aefnhzaorsoigbqa.piseco
  • 0703-737645

  • Presskontakt
  • Koordinator
  • pasaulax.sykvefxnsrlsoxxn@qianevhowbrilngahz.sboecs
  • 0704 551195

Om Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.