Årets första nyhetsbrev från Nka

Nyheter   •   Jan 21, 2020 08:57 CET

Exempel på innnehåll i årets första nyhetsbrev från Nka: - Clownbesök - en positiv upplevelse för barn som anhöriga - Nätverk för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning - Den tredje internationella konferensen om unga omsorgsgivare och barn som anhöriga

Nka publicerar reportage inom anhörigområdet

Blogginlägg   •   Dec 18, 2019 09:38 CET

Nka arbetar med att samla in, strukturera och sprida kunskap inom anhörigområdet. En del i det arbetet är att publicera reportage med anhörigfokus från både Sverige och från andra länder. Bland Nka:s många reportage kan man ta del av hur man arbetar med att ge stöd till anhöriga, om aktuell forskning inom området och reportage om anhöriga.

Clownbesök - en positiv upplevelse för barn som anhöriga

Nyheter   •   Dec 18, 2019 09:14 CET

”Att få skratta och för en stund få glömma sjukdomen”. Besök i hemmet från några av de 15 clownerna från Clownmedicin är uppskattade inslag för barn som anhöriga, när någon är svårt sjuk i en familj.

Samtalsgrupper för anhöriga 2020

Nyheter   •   Dec 18, 2019 08:24 CET

Är du anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning? Nka erbjuder anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation. Träffarna sker via webben och leds av en möjliggörare och praktiker från Nka.

Familjefokuserat förhållningssätt ger bättre stöd till barn som anhöriga

Nyheter   •   Dec 16, 2019 09:12 CET

Det var tredje året i rad som forskare möttes för en nätverksträff: "Möte i forskarnätverket – Barn som anhöriga. Ett 20-tal forskare från olika delar av landet samlas i Stockholm för att under två dagar utbyta erfarenheter, fylla på med ny kunskap, inspireras och hitta fler och nya vägar för samverkan.

Anhöriga och personal hjälper Anna att bli mer delaktig i sitt eget liv

Nyheter   •   Dec 13, 2019 13:00 CET

Tack vare projektet "Vi är med!" kan Anna Wahlström påverka sin vardag allt mer. Personliga assistenter och personal på dagliga verksamheter och gruppbostäder i Lerum arbetar nu tillsammans med anhöriga mot ett gemensamt mål – att göra Anna och andra vuxna med flerfunktionsnedsättning i kommunen mer delaktiga i sitt eget liv.

Vi tittar med ögonen, men ser med hjärnan – om hjärnsynskada, CVI

Nyheter   •   Dec 12, 2019 09:12 CET

Synen är ofta drabbad hos barn med tidiga hjärnskador. Mer än 25 % av personer med intellektuell funktionsnedsättning är synskadade eller blinda. Denna kombination gör det svårare att stimulera barn i deras utveckling och att ge råd till vuxna i deras närhet.

Gemensam planeringsprocess är särskilt viktig för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga

Nyheter   •   Dec 10, 2019 10:41 CET

Personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga är särskilt beroende av multiprofessionellt stöd. En god gemensam planeringsprocess skapar trygghet, möjlighet till rätt insatser, kvalitetssäkring samt förutsättningar för hälsa och livskvalitet både för individen själv och dess anhöriga.

Nyhetsbrev nr 9 från Nka

Nyheter   •   Dec 04, 2019 10:30 CET

Nyhetsbrev nr 9

Exempel på innehåll i senaste numret:

Filmade föreläsningar från Inspirationsdag om anhörigstöd

Fokus på mig, Vuxensyskon- nu finns ett nytt samtalsunderlag att ladda ner

Susanna är med! Ett reportage om projektet Vi är med som handlar om hur personer med flerfunktionsnedsättning kan kommunicera med olika kommunikationshjälpmedel

Dagbok för personal och anhöriga vann pris på Vårdgalan

Reportage från konferensen Värna våra yngsta

Läs eller ladda ner nyhetsbrevet

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs vidare »

Fokus på mig, Vuxensyskon

Nyheter   •   Nov 19, 2019 12:26 CET

Projekt Vuxensyskon är ett projekt som syftar till att uppmärksamma vuxna syskon till personer som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Kommande evenemang 1 evenemang

05 Feb 14:00

Webbinarium om att vara vuxensyskon

2020-02-05, 14:0015:15 CET
På webben.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Koordinator
  • pavwulhc.sfnveuvnsitsoumn@ctannfhougrittgask.sziehp
  • 0704 551195

Om Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.