"När vi stödjer föräldrar, stödjer vi även barnet"

Nyheter   •   Nov 11, 2019 16:00 CET

Ska barnen vara framtiden måste vi ge dem en bra start i livet. Det förebyggande arbetet måste komma tidigt, likaså insatser till familjer i behov av extra stöd. Det fastslog socialminister Lena Hallengren när hon öppningstalade på konferensen: "Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling.

Positiv feedback på projektet: ”Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”.

Nyheter   •   Nov 08, 2019 12:54 CET

Koordinatorer och projektledare från åtta kommuner och stadsdelar möttes den 10 oktober för att ta ett steg till när det gäller Nka:s och Socialstyrelsens projekt: "Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning"

Samtalsgrupp för anhöriga på webben

Nyheter   •   Nov 07, 2019 12:11 CET

Är du anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning? Nka erbjuder anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation.

Konferensdokumentation från Samverkan mellan barn- och ungdoms och vuxenpsykiatrin kring psykisk ohälsa i familjen

Nyheter   •   Okt 30, 2019 09:11 CET

​Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting arrangerade konferensen Samverkan mellan barn- och ungdoms och vuxenpsykiatrin kring psykisk ohälsa i familjen 2 oktober, Nalen, Stockholm.

Nka:s nyhetsbrev nr 8

Nyheter   •   Okt 22, 2019 09:32 CEST

Nyhetsbrev nr 8

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Exempel på innehåll i senaste numret:

Nka välkomnar regeringens beslut att ta fram en nationell anhörigstrategi

EU:s direktiv Work-life-Balance Directive blir ny lag

Nya steg i projektet Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Nka medverkade i den internationella konferensen kring intellektuell funktionsnedsättning

Läs nyhetsbrevet

Tidigare nyhetsbrev

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet. Exempel på innehåll i senaste numret: Nka välkomnar regeringens beslut att ta fram en nationell anhörigstrategi EU:s direktiv Work-life-Balance Directive blir ny lag Nya steg i projektet Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Läs vidare »

Nationella anhörigveckan

Nyheter   •   Okt 01, 2019 14:53 CEST

Nka uppmärksammar Nationella Anhörigdagen och Anhörigveckan 2019 med en informationskampanj som syftar till att sprida kunskap kring anhöriga och deras livssituation.

Dagbok på IVA viktigt stöd för anhöriga

Nyheter   •   Sep 25, 2019 13:59 CEST

En IVA-dagbok hjälper inte bara patienten att bearbeta sina upplevelser i efterhand. Även de anhöriga har stor nytta av boken. Många upplever dagboken som en länk till den svårt sjuka familjemedlemmen och ett sätt att kommunicera med vårdpersonalen. Det framgår av ny forskning från Linnéuniversitetet.

​Pressmeddelande: Regeringen tar fram nationell strategi för anhöriga

Nyheter   •   Sep 18, 2019 13:22 CEST

Anhöriga spelar en viktig roll, inte minst för många äldre som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver olika former av stöd och omsorg. Regeringen avser därför att påbörja arbetet med att ta fram en nationell anhörigstrategi.

Webbinarium: Hela familjen i fokus

Nyheter   •   Sep 04, 2019 14:11 CEST

​För familjer som lever med barn som har någon typ funktionsnedsättning finns det ofta ett stort behov av att dela erfarenheter och få tips och råd från andra i liknande situation.

Nka fick ta del av världens samlade forskning, kunskap och erfarenhet kring intellektuell funktionsnedsättning!

Nyheter   •   Sep 03, 2019 13:09 CEST

I augusti deltog representanter från Nka i den stora internationella konferensen kring intellektuell funktionsnedsättning, IASSIDD, som i år genomfördes i Glasgow, Skottland. IASSIDD = the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Koordinator
  • pazkulfv.sgmverynsdwsookn@koanxihoncrizpgarw.shceeb
  • 0704 551195

Om Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.