Barn som anhöriga - ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader

Dokument -

Barn som anhöriga - ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader

Samhället skulle kunna minska sina kostnader med 35 mdkr per år om omfattningen av psykisk ohälsa och missbruk hos gruppen barn som anhöriga i vuxen ålder skulle kunna sänkas till samma nivå som för befolkningen i övrigt.
  • Licens: Creative Commons erkännande, inga bearbetningar
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Ämnen


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195