För personer med flerfunktionsnedsättning - en konferens riktad till anhöriga, personal och beslutsfattare
För personer med flerfunktionsnedsättning - en konferens riktad till anhöriga, personal och beslutsfattare

Livets möjligheter

23 April 2018 08:00 – 24 April 2018 16:30

Clarion Hotel, Ringvägen 98 i Stockholm

För personer med flerfunktionsnedsättning - en konferens riktad till anhöriga, personal och beslutsfattare.

Konferensen kommer att belysa olika problemställningar, öka kunskapen och förståelsen för personer med flerfunktionsnedsättning. Här ges möjlighet att inspireras och lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se de möjligheter som finns för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva ett gott liv.

Konferensen är ett samarbete mellan Nka och Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade barn & ungdomar, Synskadades riksförbund SRF, Bräcke diakoni, Ågrenska, Föreningen JAG, Anhörigas Riksförbund, samt SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom svensk neuropediatrisk förening.

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195

Relaterat material

Relaterade nyheter