Följ Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Taggar

Anhörigstöd

Flerfunktionsnedsättning

Anhörigstöd 259 Anhöriga 254 anhörigvård 240 anhörigvårdare 235 anhörigkonsulent 232 närstående 223 Psykisk ohälsa 140 äldreomsorg 132 föräldrar till barn med funktionshinder 127 föräldrar och anhöriga till personer med omfattande funktionsnedsättningar 119 Funktionsnedsättning 28 Flerfunktionsnedsättning 16 arbetsliv 16 arbetsliv för alla 15 Unga omsorgsgivare 13 Funktionshinder 12 missbruk 12 utsatta barn 10 anhöriga till äldre 7 LSS 7 Personlig assistans 6 yrkesverksamma 5 arbetsgivare 5 anhörigkonferens 5 NKA 5 arbetsliv för alla oavsett 5 Späda barn 5 Anhörig 5 äldre 5 Opratat 4 AHR 4 Internationellt 4 barn 4 anhörigåret 2015 4 Socialstyrelsen 4 AKK 3 FUB 3 Anhörigprojektet 3 stroke 3 yrkesverksamma anhöriga 3 Kommunikation 3 yrkesverksam 3 droger 3 flerfunktionshinder 3 interkulturellt 3 SKL 3 anhöriga till personer med psykisk ohälsa 3 Nka Play 2 Förskolan 2 hållbart arbetsliv 2 samverkan 2 Socialtjänst 2 anhörigförening 2 ica 2 Volontär 2 webbutbildning 2 brukarmedverkan 2 arbetsliv chefer 2 anhörigriksdagen 2 NSPH 2 utländsk bakgrund 2 Forskning 2 Unga anhöriga 2 frivilligorganisation 2 Familj 2 arbetstagare 2 Frivilliga 2 Frivilligverksamhet 2 utveckling 2 Almedalen 2 EU 2 frivilligcentral 2 Nationellt kompetenscentrum anhöriga 2 arbetslivet 2 anhörigomsorg 2 stödprogram 2 förvärvsarbetande anhöriga 2 rörelsehinder 2 hälso- och sjukvård 2 barns utveckling 2 Studieförbundet vuxenskolan 2 våga fråga 2 utvecklingsstörning 2 delaktighet 2 Funktionsrätt Sverige 2 Livets möjligheter 2 World Mental Health Day 1 handikappade barn 1 posttraumatisk stress 1 minoritet 1 IKT-stöd 1 anhörigmedverkan 1 Internetstöd 1 RBU 1 larmoperatör 1 somatisk 1 ica supermarket 1 kronisk sjukdom 1 missbruksproblem 1 anhörigperspektiv 1 specialpedagogiska skolmyndigheten 1 akutmottagning 1 alternativ och kompletterande kommunikation 1 salutogen 1 psykisk ohälsa hos äldre 1 barn- och ungdomsvård 1 Anhörigas riksförbund 1 Stöd till barn 1 barn och unga med flerfunktionsnedsättning 1 hälso och sjukvårdsförvaltningen 1 kuling.se 1 utlandsfödda 1 lärande och stöd 1 vändpunkten 1 ica-handlare 1 anhöriga som ger omsorg till närstående - omfattning och konsekvenser 1 anhörigstödjare 1 ersta vändpunkten 1 innovage 1 almedalen 2014 1 framtidens anhörigstöd 1 anhörigträff hemifrån 1 anonyma möten på nätet ger gemenskap och stöd 1 eva ger anhöriga hopp 1 ny handbok peppar anhöriga 1 undervisning och handledning ger familjen kraft att hantera symtomen 1 webbaserat anhörigstöd 1 sveriges kommuner & landsting 1 hälsooch sjukvårdslagen 1 §2g 1 #barnsomanhoriga 1 webbutbildningar 1 § 2 g 1 oväntat avlider 1 anhörigåret 1 internationell anhörigkonferens 1 Young Carers 1 carers2015 1 postdoktor 1 ambulanspersonal 1 FOU Sörmland 1 gravida med missbruksproblem 1 transkulturell 1 Stöd till anhöriga 1 Mötesdag om anhöriga 1 FAS-föreningen 1 Missbruk i familjer 1 Psykisk ohälsa i familjer 1 Projekt Delaktighet och stö 1 frivillarbetare 1 minoritetsbakgrund 1 Lundsuniversitet 1 anhörigsamordnare 1 anhörigstrateg 1 samspelsbehandling 1 yngre barn 1 nätbaserat stöd 1 Frivilligorgansiation 1 frivilligsamordnare 1 hjärtproblematik 1 youngcarers2017 1 flyktingföräldrar 1 webbinarier 1 IKT- stöd till anhöriga 1 Anhöriga och funktionsnedsättningar 1 Webbutbildningen Anhöriga i fokus 1 Partnerskap i stöd till anhöriga 1 interkulturell forskning 1 att resa med funktionsnedsättning 1 Det outsagda 1 Aaron Antonovsky 1 Vemhjälper 1 hälsa 1 Värna våra yngsta 1 hållbarhet 1 konferens 1 mobiltjänster 1 Röda Korset 1 relationer 1 adhd 1 skola 1 ensamhet 1 förskola 1 sjukvård 1 förebyggande arbete 1 hälsofrämjande 1 utvärdering 1 bris 1 föräldrar 1 Nyhet 1 Rädda barnen 1 Frivillighet 1 nyanlända 1 ungdom 1 anhöriginvandring 1 flykting 1 hjärtsvikt 1 depression 1 sömn 1 demens 1 kommun 1 ensamkommande barn 1 räddningstjänst 1 brandkår 1 ABF 1 e-lärande 1 föräldraskap 1 utbildning 1 polis 1 stresshantering 1 föräldrastöd 1 akutsjukvård 1 socialtjänsten 1 lag 1 Vårdguiden 1 Region Skåne 1 hörselskada 1 patient 1 mindfulness 1 trauma 1 doktorand 1 Stöd 1 korttidsboende 1 anhörigcentrum 1 närhet 1 berättelser 1 avhandling 1 sexualitet 1 lärarförbundet 1 Filmer 1 hörselnedsättning 1 kunskapsöversikt 1 synskada 1 Intresseorganisation 1 anhörigriksdag 1 anknytning 1 patienter 1 hälso och sjukvård 1 hso 1 hälsokommunikation 1 individualisering 1 synnedsättning 1 riksrevisionen 1 e-hälsa 1 Allmänna arvsfonden 1 Psykiskohälsa 1 psykisk ohälsa hos barn och unga 1 patientperspektiv 1 vårdutveckling 1 FAS 1 interkulturell 1 Kommunikationshjälpmedel 1 erasmus 1 landstinget i kalmar län 1 invandrarfrågor 1 sömnsvårigheter 1 appar 1 maskrosbarn 1 Bräcke diakoni 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Årets första nyhetsbrev från Nka

Årets första nyhetsbrev från Nka

Nyheter   •   Jan 21, 2020 08:57 CET

Exempel på innnehåll i årets första nyhetsbrev från Nka: - Clownbesök - en positiv upplevelse för barn som anhöriga - Nätverk för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning - Den tredje internationella konferensen om unga omsorgsgivare och barn som anhöriga

Nka publicerar reportage inom anhörigområdet

Nka publicerar reportage inom anhörigområdet

Blogginlägg   •   Dec 18, 2019 09:38 CET

Nka arbetar med att samla in, strukturera och sprida kunskap inom anhörigområdet. En del i det arbetet är att publicera reportage med anhörigfokus från både Sverige och från andra länder. Bland Nka:s många reportage kan man ta del av hur man arbetar med att ge stöd till anhöriga, om aktuell forskning inom området och reportage om anhöriga.

Clownbesök - en positiv upplevelse för barn som anhöriga

Clownbesök - en positiv upplevelse för barn som anhöriga

Nyheter   •   Dec 18, 2019 09:14 CET

”Att få skratta och för en stund få glömma sjukdomen”. Besök i hemmet från några av de 15 clownerna från Clownmedicin är uppskattade inslag för barn som anhöriga, när någon är svårt sjuk i en familj.

Samtalsgrupper för anhöriga 2020

Samtalsgrupper för anhöriga 2020

Nyheter   •   Dec 18, 2019 08:24 CET

Är du anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning? Nka erbjuder anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation. Träffarna sker via webben och leds av en möjliggörare och praktiker från Nka.

Familjefokuserat förhållningssätt ger bättre stöd till barn som anhöriga

Familjefokuserat förhållningssätt ger bättre stöd till barn som anhöriga

Nyheter   •   Dec 16, 2019 09:12 CET

Det var tredje året i rad som forskare möttes för en nätverksträff: "Möte i forskarnätverket – Barn som anhöriga. Ett 20-tal forskare från olika delar av landet samlas i Stockholm för att under två dagar utbyta erfarenheter, fylla på med ny kunskap, inspireras och hitta fler och nya vägar för samverkan.

Anhöriga och personal hjälper Anna att bli mer delaktig i sitt eget liv

Anhöriga och personal hjälper Anna att bli mer delaktig i sitt eget liv

Nyheter   •   Dec 13, 2019 13:00 CET

Tack vare projektet "Vi är med!" kan Anna Wahlström påverka sin vardag allt mer. Personliga assistenter och personal på dagliga verksamheter och gruppbostäder i Lerum arbetar nu tillsammans med anhöriga mot ett gemensamt mål – att göra Anna och andra vuxna med flerfunktionsnedsättning i kommunen mer delaktiga i sitt eget liv.

Vi tittar med ögonen, men ser med hjärnan – om hjärnsynskada, CVI

Vi tittar med ögonen, men ser med hjärnan – om hjärnsynskada, CVI

Nyheter   •   Dec 12, 2019 09:12 CET

Synen är ofta drabbad hos barn med tidiga hjärnskador. Mer än 25 % av personer med intellektuell funktionsnedsättning är synskadade eller blinda. Denna kombination gör det svårare att stimulera barn i deras utveckling och att ge råd till vuxna i deras närhet.

Gemensam planeringsprocess är särskilt viktig för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga

Gemensam planeringsprocess är särskilt viktig för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga

Nyheter   •   Dec 10, 2019 10:41 CET

Personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga är särskilt beroende av multiprofessionellt stöd. En god gemensam planeringsprocess skapar trygghet, möjlighet till rätt insatser, kvalitetssäkring samt förutsättningar för hälsa och livskvalitet både för individen själv och dess anhöriga.

Nyhetsbrev nr 9 från Nka

Nyheter   •   Dec 04, 2019 10:30 CET

Fokus på mig, Vuxensyskon

Fokus på mig, Vuxensyskon

Nyheter   •   Nov 19, 2019 12:26 CET

Projekt Vuxensyskon är ett projekt som syftar till att uppmärksamma vuxna syskon till personer som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

"När vi stödjer föräldrar, stödjer vi även barnet"

"När vi stödjer föräldrar, stödjer vi även barnet"

Nyheter   •   Nov 11, 2019 16:00 CET

Ska barnen vara framtiden måste vi ge dem en bra start i livet. Det förebyggande arbetet måste komma tidigt, likaså insatser till familjer i behov av extra stöd. Det fastslog socialminister Lena Hallengren när hon öppningstalade på konferensen: "Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling.

Positiv feedback på projektet: ”Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”.

Positiv feedback på projektet: ”Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”.

Nyheter   •   Nov 08, 2019 12:54 CET

Koordinatorer och projektledare från åtta kommuner och stadsdelar möttes den 10 oktober för att ta ett steg till när det gäller Nka:s och Socialstyrelsens projekt: "Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning"

Samtalsgrupp för anhöriga på webben

Samtalsgrupp för anhöriga på webben

Nyheter   •   Nov 07, 2019 12:11 CET

Är du anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning? Nka erbjuder anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation.

Konferensdokumentation från Samverkan mellan barn- och ungdoms och vuxenpsykiatrin kring psykisk ohälsa i familjen

Konferensdokumentation från Samverkan mellan barn- och ungdoms och vuxenpsykiatrin kring psykisk ohälsa i familjen

Nyheter   •   Okt 30, 2019 09:11 CET

​Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting arrangerade konferensen Samverkan mellan barn- och ungdoms och vuxenpsykiatrin kring psykisk ohälsa i familjen 2 oktober, Nalen, Stockholm.

Nka:s nyhetsbrev nr 8

Nyheter   •   Okt 22, 2019 09:32 CEST

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet. Exempel på innehåll i senaste numret: Nka välkomnar regeringens beslut att ta fram en nationell anhörigstrategi EU:s direktiv Work-life-Balance Directive blir ny lag Nya steg i projektet Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Nationella anhörigveckan

Nationella anhörigveckan

Nyheter   •   Okt 01, 2019 14:53 CEST

Nka uppmärksammar Nationella Anhörigdagen och Anhörigveckan 2019 med en informationskampanj som syftar till att sprida kunskap kring anhöriga och deras livssituation.

Dagbok på IVA viktigt stöd för anhöriga

Dagbok på IVA viktigt stöd för anhöriga

Nyheter   •   Sep 25, 2019 13:59 CEST

En IVA-dagbok hjälper inte bara patienten att bearbeta sina upplevelser i efterhand. Även de anhöriga har stor nytta av boken. Många upplever dagboken som en länk till den svårt sjuka familjemedlemmen och ett sätt att kommunicera med vårdpersonalen. Det framgår av ny forskning från Linnéuniversitetet.

​Pressmeddelande: Regeringen tar fram nationell strategi för anhöriga

​Pressmeddelande: Regeringen tar fram nationell strategi för anhöriga

Nyheter   •   Sep 18, 2019 13:22 CEST

Anhöriga spelar en viktig roll, inte minst för många äldre som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver olika former av stöd och omsorg. Regeringen avser därför att påbörja arbetet med att ta fram en nationell anhörigstrategi.

Webbinarium: Hela familjen i fokus

Webbinarium: Hela familjen i fokus

Nyheter   •   Sep 04, 2019 14:11 CEST

​För familjer som lever med barn som har någon typ funktionsnedsättning finns det ofta ett stort behov av att dela erfarenheter och få tips och råd från andra i liknande situation.

Nka fick ta del av världens samlade forskning, kunskap och erfarenhet kring intellektuell funktionsnedsättning!

Nka fick ta del av världens samlade forskning, kunskap och erfarenhet kring intellektuell funktionsnedsättning!

Nyheter   •   Sep 03, 2019 13:09 CEST

I augusti deltog representanter från Nka i den stora internationella konferensen kring intellektuell funktionsnedsättning, IASSIDD, som i år genomfördes i Glasgow, Skottland. IASSIDD = the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities.