Följ Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Taggar

Anhörigstöd

Flerfunktionsnedsättning

Anhörigstöd 258 Anhöriga 254 anhörigvård 240 anhörigvårdare 235 anhörigkonsulent 232 närstående 223 Psykisk ohälsa 140 äldreomsorg 132 föräldrar till barn med funktionshinder 127 föräldrar och anhöriga till personer med omfattande funktionsnedsättningar 119 Funktionsnedsättning 28 arbetsliv 16 arbetsliv för alla 15 Flerfunktionsnedsättning 15 Unga omsorgsgivare 13 Funktionshinder 12 missbruk 12 utsatta barn 10 anhöriga till äldre 7 LSS 7 Personlig assistans 6 yrkesverksamma 5 arbetsgivare 5 anhörigkonferens 5 NKA 5 arbetsliv för alla oavsett 5 Späda barn 5 Anhörig 5 äldre 5 Opratat 4 AHR 4 Internationellt 4 barn 4 anhörigåret 2015 4 Socialstyrelsen 4 AKK 3 FUB 3 Anhörigprojektet 3 stroke 3 yrkesverksamma anhöriga 3 Kommunikation 3 yrkesverksam 3 droger 3 flerfunktionshinder 3 interkulturellt 3 SKL 3 anhöriga till personer med psykisk ohälsa 3 Nka Play 2 Förskolan 2 hållbart arbetsliv 2 samverkan 2 Socialtjänst 2 anhörigförening 2 ica 2 Volontär 2 webbutbildning 2 brukarmedverkan 2 arbetsliv chefer 2 anhörigriksdagen 2 NSPH 2 utländsk bakgrund 2 Forskning 2 Unga anhöriga 2 frivilligorganisation 2 Familj 2 arbetstagare 2 Frivilliga 2 Frivilligverksamhet 2 utveckling 2 Almedalen 2 EU 2 frivilligcentral 2 Nationellt kompetenscentrum anhöriga 2 arbetslivet 2 anhörigomsorg 2 stödprogram 2 förvärvsarbetande anhöriga 2 rörelsehinder 2 hälso- och sjukvård 2 barns utveckling 2 Studieförbundet vuxenskolan 2 våga fråga 2 utvecklingsstörning 2 delaktighet 2 Funktionsrätt Sverige 2 Livets möjligheter 2 World Mental Health Day 1 handikappade barn 1 posttraumatisk stress 1 minoritet 1 IKT-stöd 1 anhörigmedverkan 1 Internetstöd 1 RBU 1 larmoperatör 1 somatisk 1 ica supermarket 1 kronisk sjukdom 1 missbruksproblem 1 anhörigperspektiv 1 specialpedagogiska skolmyndigheten 1 akutmottagning 1 alternativ och kompletterande kommunikation 1 salutogen 1 psykisk ohälsa hos äldre 1 barn- och ungdomsvård 1 Anhörigas riksförbund 1 Stöd till barn 1 barn och unga med flerfunktionsnedsättning 1 hälso och sjukvårdsförvaltningen 1 kuling.se 1 utlandsfödda 1 lärande och stöd 1 vändpunkten 1 ica-handlare 1 anhöriga som ger omsorg till närstående - omfattning och konsekvenser 1 anhörigstödjare 1 ersta vändpunkten 1 innovage 1 almedalen 2014 1 framtidens anhörigstöd 1 anhörigträff hemifrån 1 anonyma möten på nätet ger gemenskap och stöd 1 eva ger anhöriga hopp 1 ny handbok peppar anhöriga 1 undervisning och handledning ger familjen kraft att hantera symtomen 1 webbaserat anhörigstöd 1 sveriges kommuner & landsting 1 hälsooch sjukvårdslagen 1 §2g 1 #barnsomanhoriga 1 webbutbildningar 1 § 2 g 1 oväntat avlider 1 anhörigåret 1 internationell anhörigkonferens 1 Young Carers 1 carers2015 1 postdoktor 1 ambulanspersonal 1 FOU Sörmland 1 gravida med missbruksproblem 1 transkulturell 1 Stöd till anhöriga 1 Mötesdag om anhöriga 1 FAS-föreningen 1 Missbruk i familjer 1 Psykisk ohälsa i familjer 1 Projekt Delaktighet och stö 1 frivillarbetare 1 minoritetsbakgrund 1 Lundsuniversitet 1 anhörigsamordnare 1 anhörigstrateg 1 samspelsbehandling 1 yngre barn 1 nätbaserat stöd 1 Frivilligorgansiation 1 frivilligsamordnare 1 hjärtproblematik 1 youngcarers2017 1 flyktingföräldrar 1 webbinarier 1 IKT- stöd till anhöriga 1 Anhöriga och funktionsnedsättningar 1 Webbutbildningen Anhöriga i fokus 1 Partnerskap i stöd till anhöriga 1 interkulturell forskning 1 att resa med funktionsnedsättning 1 Det outsagda 1 Aaron Antonovsky 1 Vemhjälper 1 hälsa 1 Värna våra yngsta 1 hållbarhet 1 konferens 1 mobiltjänster 1 Röda Korset 1 relationer 1 adhd 1 skola 1 ensamhet 1 förskola 1 sjukvård 1 förebyggande arbete 1 hälsofrämjande 1 utvärdering 1 bris 1 föräldrar 1 Nyhet 1 Rädda barnen 1 Frivillighet 1 nyanlända 1 ungdom 1 anhöriginvandring 1 flykting 1 hjärtsvikt 1 depression 1 sömn 1 demens 1 kommun 1 ensamkommande barn 1 räddningstjänst 1 brandkår 1 ABF 1 e-lärande 1 föräldraskap 1 utbildning 1 polis 1 stresshantering 1 föräldrastöd 1 akutsjukvård 1 socialtjänsten 1 lag 1 Vårdguiden 1 Region Skåne 1 hörselskada 1 patient 1 mindfulness 1 trauma 1 doktorand 1 Stöd 1 korttidsboende 1 anhörigcentrum 1 närhet 1 berättelser 1 avhandling 1 sexualitet 1 lärarförbundet 1 Filmer 1 hörselnedsättning 1 kunskapsöversikt 1 synskada 1 Intresseorganisation 1 anhörigriksdag 1 anknytning 1 patienter 1 hälso och sjukvård 1 hso 1 hälsokommunikation 1 individualisering 1 synnedsättning 1 riksrevisionen 1 e-hälsa 1 Allmänna arvsfonden 1 Psykiskohälsa 1 psykisk ohälsa hos barn och unga 1 patientperspektiv 1 vårdutveckling 1 FAS 1 interkulturell 1 Kommunikationshjälpmedel 1 erasmus 1 landstinget i kalmar län 1 invandrarfrågor 1 sömnsvårigheter 1 appar 1 maskrosbarn 1 Bräcke diakoni 1 Visa alla taggar

Tag / anhörigvård

Konferensdokumentation från konferensen Livets möjligheter

Konferensdokumentation från konferensen Livets möjligheter

Nyheter   •   Maj 07, 2014 09:05 CEST

Nu finns konferensdokumentation från konferensen Livets möjligheter med reportage, filmer och röster från konferensen

Nyhetsbrev nr 2, 2014 - Flerfunktionsnedsättning

Nyhetsbrev nr 2, 2014 - Flerfunktionsnedsättning

Nyheter   •   Maj 07, 2014 08:00 CEST

Rubriker: Om konferensen Livets möjligheter Nyheter på webbplatsen Kvalificerad omvårdnad i vardagen Kontakta oss på Nka för stöd, råd och frågor

Nka delar Riksrevisionens syn på dagens anhörigstöd

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2014 10:13 CEST

"Dagens anhörigstöd är bristfälligt och tillgodoser inte behoven. Det framgår av Riksrevisionens nya rapport ”Stödet till anhöriga omsorgsgivare”. – Det är samma signaler som vi får från olika håll, konstaterar Nka:s verksamhetschef Lennart Magnusson."

Ny kunskapsöversikt och nya inspirationsmaterial inom området flerfunktionsnedsättning

Ny kunskapsöversikt och nya inspirationsmaterial inom området flerfunktionsnedsättning

Nyheter   •   Mar 12, 2014 13:11 CET

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utveckla ett nationellt kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar. Syftet med kunskapsstödet är att underlätta kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkskontakter för anhöriga.

Stöd till anhöriga ger stora besparingar för samhället

Stöd till anhöriga ger stora besparingar för samhället

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2014 08:51 CET

–Samhället har allt att vinna på att ge mer stöd till anhörig till personer med flerfunktionsnedsättningar. Därför är det samlade kunskapsstödet inom verksamheten ”Nka - Nationellt kompetenscentrum anhörig” ovärderligt, säger Gunnar Halin, från Boden, och pappa till två döttrar med flerfunktionsnedsättning och aktiv i FUB, För barn, unga vuxna med utvecklingsstörning.

Pressinbjudan: ”Livets möjligheter” - nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga och omgivning.

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2014 08:00 CET

Den 10-11 mars bjuder Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka in till konferensen: Livets möjligheter” - nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga och omgivning. Konferensen är ett samarbete mellan Nka och Riksförbundet FUB, För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning, Synskadades Riksförbund SRF samt Föreningen JAG.

Konferensinbjudan: Personer med flerfunktionsnedsättningar blir allt äldre. Vad behövs för att god livskvalitet ska bibehållas livet ut?

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2014 08:00 CET

Den 10-11 mars bjuder Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka in till konferensen:”Livets möjligheter” - nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning deras anhöriga och omgivning, i samarbete med Riksförbundet FUB, För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning, Synskadades Riksförbund SRF samt Föreningen JAG.

Årets första nyhetsbrev inom området Psykisk ohälsa

Årets första nyhetsbrev inom området Psykisk ohälsa

Nyheter   •   Feb 12, 2014 15:07 CET

Rubriker • Pia har hittat redskap som hjälper henne som anhörig • Blandade lärande nätverk ska ge anhöriga bättre stöd • Samma synpunkter återkommer • Ny kunskapsöversikt betonar familjens roll

Nytt digitalt nyhetsbrev ute i Arbetsgivare för anhöriga

Nyheter   •   Feb 11, 2014 13:32 CET

Nyhetsbrev v.6 2014 inom området Arbetsgivare för anhöriga är ute nu. Läs bland annat om hur du anmäler dig till Future Café den 6 eller 14 mars.

Varberg energi antar utmaningen mot ett anhörigvänligt arbetsliv

Varberg energi antar utmaningen mot ett anhörigvänligt arbetsliv

Nyheter   •   Feb 11, 2014 13:13 CET

- Att gå med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga ger ett mervärde till våra anställda. Många, för att inte säga alla, av oss har erfarenheter av att vara anhöriga och det är viktigt att frågan tas upp till diskussion, att det inte blir tabu, säger Marie Alowersson, Miljöchef på Varberg energi.

Allt att vinna, mycket att förlora

Allt att vinna, mycket att förlora

Nyheter   •   Feb 11, 2014 10:30 CET

Ing-Marie Andersson blev plötsligt anhörig när hennes pappa fick en hjärtinfarkt. Hennes chef fanns där som ett stöd från första stund vilket hjälpte Ing-Marie att känna en trygghet att snabbt återgå till sitt arbete igen.

Angelägen dag för anhöriga i Västra Götaland

Angelägen dag för anhöriga i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2014 07:50 CET

”Som förälder till ett barn med flerfunktionsnedsättning känner man sig ibland som den ensammaste människan i världen”, säger Elaine Johansson som är ordförande för HSO och FUB i Västra Götaland.

Årets första nyhetsbrev inom området Flerfunktionsnedsättning

Årets första nyhetsbrev inom området Flerfunktionsnedsättning

Nyheter   •   Jan 22, 2014 21:54 CET

Rubriker Samlad forskning om anhöriga och om kommunikation Om det viktiga samarbetet med myndigheter och personal Kontakta oss på Nka för stöd, råd och frågor Goda exempel efterlyses! Det kom ett brev från mormor Carina Kristensen Livets möjligheter – nu laddar vi för nationell konferens! Ny spännande app på gång Två färska utredningar från Socialstyrelsen

Nyhetsbrev nr 4 2013 - Flerfunktionsnedsättning

Nyhetsbrev nr 4 2013 - Flerfunktionsnedsättning

Nyheter   •   Dec 20, 2013 10:51 CET

Årets sista nyhetsbrev inom området Flerfunktionsnedsättning. Rubriker

Mötesdag för anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Nyheter   •   Dec 18, 2013 15:59 CET

Inbjudan till mötesdag för anhöriga i Västra Götaland. Du som är anhörig till barn, unga eller vuxna med funktionsnedsättning är välkommen till en dag för inspiration, erfarenhetsutbyte och intressanta möten. När: Lördagen den 1 februari 2014, kl. 09:30 - 15:30. Var: Scandic Crown i Göteborg.

Nyhetsbrev - Anhöriga till äldre personer - nr 4 2013

Nyheter   •   Dec 16, 2013 13:25 CET

Rubriker i nyhetsbrevet: - Summering av höstens mötesdagar - Hjälper, stödjer eller vårdar du en äldre närstående? - Workshop för anhörigkonsulenter - FoU-dag med inriktning mot äldrefrågor

Reportage från Nka:s mötesdag om anhörigfrågor i Gävle

Reportage från Nka:s mötesdag om anhörigfrågor i Gävle

Nyheter   •   Nov 28, 2013 10:24 CET

Reportage från Nka:s mötesdag om anhörigfrågor i Gävle. En mötesdag för erfarenhetsutbyte, föreläsningar och utställare med fokus på anhöriga till äldre personer och anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning 10-11 mars 2014

Nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning 10-11 mars 2014

Nyheter   •   Nov 26, 2013 11:32 CET

Livets möjligheter - om personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Riksförbundet FUB, Föreningen JAG och Synskadades riksförbund välkomnar anhöriga, personal och beslutsfattare till en nationell konferens om personer flerfunktionsnedsättning i på Essinge konferenscenter, Stockholm, 10-11 mars 2014.

Alla vinner på ett hållbart arbetsliv

Alla vinner på ett hållbart arbetsliv

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2013 09:33 CET

900 000 yrkesverksamma människor i Sverige är också anhöriga. 100 000 yrkesverksamma anhöriga känner sig tvingade att gå ner i arbetstid eller helt sluta arbeta till följd av sitt omsorgsgivande. Två procent känner att det är svårare att få ett arbete för att de vårdar eller stödjer en närstående, skriver Arbetsgivare för anhöriga på Dagens Samhälles debattsida idag.

Arbetsgivare för anhöriga på Kvalitetsmässan i Göteborg 2013

Arbetsgivare för anhöriga på Kvalitetsmässan i Göteborg 2013

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2013 09:14 CET

Arbetsgivare för anhöriga arbetar för ett mer anhörigvänligt arbetsliv som innebär att arbetsplatser runt om i landet ska fungera i livets alla skeden och att arbetsgivare implementerar anhörigperspektivet i företagens styrdokument och kontinuerliga hälsoarbete. Under åren 2012-2014 ska ett nätverk med anhörigvänliga arbetsgivare byggas för att utbyta erfarenheter och kunskaper.