Följ Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Taggar

Anhörigstöd

Flerfunktionsnedsättning

Anhörigstöd 258 Anhöriga 254 anhörigvård 240 anhörigvårdare 235 anhörigkonsulent 232 närstående 223 Psykisk ohälsa 140 äldreomsorg 132 föräldrar till barn med funktionshinder 127 föräldrar och anhöriga till personer med omfattande funktionsnedsättningar 119 Funktionsnedsättning 28 arbetsliv 16 arbetsliv för alla 15 Flerfunktionsnedsättning 15 Unga omsorgsgivare 13 Funktionshinder 12 missbruk 12 utsatta barn 10 anhöriga till äldre 7 LSS 7 Personlig assistans 6 yrkesverksamma 5 arbetsgivare 5 anhörigkonferens 5 NKA 5 arbetsliv för alla oavsett 5 Späda barn 5 Anhörig 5 äldre 5 Opratat 4 AHR 4 Internationellt 4 barn 4 anhörigåret 2015 4 Socialstyrelsen 4 AKK 3 FUB 3 Anhörigprojektet 3 stroke 3 yrkesverksamma anhöriga 3 Kommunikation 3 yrkesverksam 3 droger 3 flerfunktionshinder 3 interkulturellt 3 SKL 3 anhöriga till personer med psykisk ohälsa 3 Nka Play 2 Förskolan 2 hållbart arbetsliv 2 samverkan 2 Socialtjänst 2 anhörigförening 2 ica 2 Volontär 2 webbutbildning 2 brukarmedverkan 2 arbetsliv chefer 2 anhörigriksdagen 2 NSPH 2 utländsk bakgrund 2 Forskning 2 Unga anhöriga 2 frivilligorganisation 2 Familj 2 arbetstagare 2 Frivilliga 2 Frivilligverksamhet 2 utveckling 2 Almedalen 2 EU 2 frivilligcentral 2 Nationellt kompetenscentrum anhöriga 2 arbetslivet 2 anhörigomsorg 2 stödprogram 2 förvärvsarbetande anhöriga 2 rörelsehinder 2 hälso- och sjukvård 2 barns utveckling 2 Studieförbundet vuxenskolan 2 våga fråga 2 utvecklingsstörning 2 delaktighet 2 Funktionsrätt Sverige 2 Livets möjligheter 2 World Mental Health Day 1 handikappade barn 1 posttraumatisk stress 1 minoritet 1 IKT-stöd 1 anhörigmedverkan 1 Internetstöd 1 RBU 1 larmoperatör 1 somatisk 1 ica supermarket 1 kronisk sjukdom 1 missbruksproblem 1 anhörigperspektiv 1 specialpedagogiska skolmyndigheten 1 akutmottagning 1 alternativ och kompletterande kommunikation 1 salutogen 1 psykisk ohälsa hos äldre 1 barn- och ungdomsvård 1 Anhörigas riksförbund 1 Stöd till barn 1 barn och unga med flerfunktionsnedsättning 1 hälso och sjukvårdsförvaltningen 1 kuling.se 1 utlandsfödda 1 lärande och stöd 1 vändpunkten 1 ica-handlare 1 anhöriga som ger omsorg till närstående - omfattning och konsekvenser 1 anhörigstödjare 1 ersta vändpunkten 1 innovage 1 almedalen 2014 1 framtidens anhörigstöd 1 anhörigträff hemifrån 1 anonyma möten på nätet ger gemenskap och stöd 1 eva ger anhöriga hopp 1 ny handbok peppar anhöriga 1 undervisning och handledning ger familjen kraft att hantera symtomen 1 webbaserat anhörigstöd 1 sveriges kommuner & landsting 1 hälsooch sjukvårdslagen 1 §2g 1 #barnsomanhoriga 1 webbutbildningar 1 § 2 g 1 oväntat avlider 1 anhörigåret 1 internationell anhörigkonferens 1 Young Carers 1 carers2015 1 postdoktor 1 ambulanspersonal 1 FOU Sörmland 1 gravida med missbruksproblem 1 transkulturell 1 Stöd till anhöriga 1 Mötesdag om anhöriga 1 FAS-föreningen 1 Missbruk i familjer 1 Psykisk ohälsa i familjer 1 Projekt Delaktighet och stö 1 frivillarbetare 1 minoritetsbakgrund 1 Lundsuniversitet 1 anhörigsamordnare 1 anhörigstrateg 1 samspelsbehandling 1 yngre barn 1 nätbaserat stöd 1 Frivilligorgansiation 1 frivilligsamordnare 1 hjärtproblematik 1 youngcarers2017 1 flyktingföräldrar 1 webbinarier 1 IKT- stöd till anhöriga 1 Anhöriga och funktionsnedsättningar 1 Webbutbildningen Anhöriga i fokus 1 Partnerskap i stöd till anhöriga 1 interkulturell forskning 1 att resa med funktionsnedsättning 1 Det outsagda 1 Aaron Antonovsky 1 Vemhjälper 1 hälsa 1 Värna våra yngsta 1 hållbarhet 1 konferens 1 mobiltjänster 1 Röda Korset 1 relationer 1 adhd 1 skola 1 ensamhet 1 förskola 1 sjukvård 1 förebyggande arbete 1 hälsofrämjande 1 utvärdering 1 bris 1 föräldrar 1 Nyhet 1 Rädda barnen 1 Frivillighet 1 nyanlända 1 ungdom 1 anhöriginvandring 1 flykting 1 hjärtsvikt 1 depression 1 sömn 1 demens 1 kommun 1 ensamkommande barn 1 räddningstjänst 1 brandkår 1 ABF 1 e-lärande 1 föräldraskap 1 utbildning 1 polis 1 stresshantering 1 föräldrastöd 1 akutsjukvård 1 socialtjänsten 1 lag 1 Vårdguiden 1 Region Skåne 1 hörselskada 1 patient 1 mindfulness 1 trauma 1 doktorand 1 Stöd 1 korttidsboende 1 anhörigcentrum 1 närhet 1 berättelser 1 avhandling 1 sexualitet 1 lärarförbundet 1 Filmer 1 hörselnedsättning 1 kunskapsöversikt 1 synskada 1 Intresseorganisation 1 anhörigriksdag 1 anknytning 1 patienter 1 hälso och sjukvård 1 hso 1 hälsokommunikation 1 individualisering 1 synnedsättning 1 riksrevisionen 1 e-hälsa 1 Allmänna arvsfonden 1 Psykiskohälsa 1 psykisk ohälsa hos barn och unga 1 patientperspektiv 1 vårdutveckling 1 FAS 1 interkulturell 1 Kommunikationshjälpmedel 1 erasmus 1 landstinget i kalmar län 1 invandrarfrågor 1 sömnsvårigheter 1 appar 1 maskrosbarn 1 Bräcke diakoni 1 Visa alla taggar

Tag / anhörigvård

Mötesdag om anhörigfrågor i Gävle

Mötesdag om anhörigfrågor i Gävle

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2013 11:57 CET

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, bjuder in press och media till mötesdagen om anhörigfrågor i Gävle. Genom medial bevakning önskar vi uppmärksamma anhörigas situation och bidra till ett mer anhörigvänligt samhälle. Var: Läkerol Arena, Gävle När: Den 21 november med start klockan 09:30

Vardagshjälte i skuggan av demens

Vardagshjälte i skuggan av demens

Nyheter   •   Nov 14, 2013 11:39 CET

Reportage från inspirationsdagen om stöd till anhöriga vid demenssjukdom. Eventet hölls på Folkets hus i Stockholm den 7 november.

Reportage om Nka:s mötesdag om anhörigfrågor i Kalmar

Reportage om Nka:s mötesdag om anhörigfrågor i Kalmar

Nyheter   •   Nov 14, 2013 11:33 CET

Reportage från Nka:s mötesdag om anhörigfrågor i Kalmar. En mötesdag för erfarenhetsutbyte, föreläsningar och utställare med fokus på anhöriga till äldre personer och anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Reportage från Nka:s mötesdag om anhörigfrågor i Karlstad

Reportage från Nka:s mötesdag om anhörigfrågor i Karlstad

Nyheter   •   Nov 14, 2013 11:25 CET

Reportage från Nka:s mötesdag om anhörigfrågor i Karlstad. En mötesdag för erfarenhetsutbyte, föreläsningar och utställare med fokus på anhöriga till äldre personer och anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Nyhetsbrev - Anhöriga till äldre personer - nr 3 2013

Nyhetsbrev - Anhöriga till äldre personer - nr 3 2013

Nyheter   •   Okt 23, 2013 11:23 CEST

Rubriker • FoU i förändring - konferens om samverkan och partnerskap och dess utmaningar • Från FoU till FoInnovation - föreläsningar och seminarier • Nka:s mötesdagar om anhörigfrågor 2013 • Nka får utökat ekonomiskt bidrag 2014 • Akademiska fjädrar till två Nka-medarbetare

Mötesdag om anhörigfrågor i Kalmar

Mötesdag om anhörigfrågor i Kalmar

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2013 10:59 CEST

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, bjuder in press och media till mötesdagen om anhörigfrågor i Kalmar. Genom medial bevakning önskar vi uppmärksamma anhörigas situation och bidra till ett mer anhörigvänligt samhälle. Var: KalmarSalen, Kalmar När: Den 29 oktober med start klockan 09:30

Mötesdag om anhörigfrågor i Karlstad

Mötesdag om anhörigfrågor i Karlstad

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2013 09:00 CEST

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, bjuder in press och media till mötesdagen om anhörigfrågor i Karlstad. Genom medial bevakning önskar vi uppmärksamma anhörigas situation och bidra till ett mer anhörigvänligt samhälle. Var: Karlstads Congress Culture Centre När: Den 16 oktober med start klockan 09:30

Lokala nyheter

Nyheter   •   Okt 04, 2013 13:08 CEST

Lokala nyheter från landet inom området anhöriga till äldre personer.

Lokala nyheter

Nyheter   •   Sep 26, 2013 12:57 CEST

Lokala nyheter från hela landet inom äldreområdet.

Mötesdagar om anhörigfrågor 2013

Mötesdagar om anhörigfrågor 2013

Nyheter   •   Sep 20, 2013 11:28 CEST

En dag för inspiration, erfarenhetsutbyte och intressanta möten. Ta del av forskning och utveckling genom föreläsningar och seminarier. Mötesdagarna fokuserar på anhöriga till äldre personer och anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Nyhetsbrev 3 - Flerfunktionsnedsättning

Nyheter   •   Sep 19, 2013 14:58 CEST

Ny omgång av kursen om AKK våren 2014. Jag är med! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter. Lärande nätverk med Jag är med! som grund. Nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning.

Prepared for care?

Nyheter   •   Sep 17, 2013 13:49 CEST

Hur mår du? Hur kommer du att klara av situationen? Kan vi hjälpa dig på något sätt? Question time på House of Parliament.

Alla vinner på en anhörigvänlig arbetsplats!

Alla vinner på en anhörigvänlig arbetsplats!

Nyheter   •   Sep 16, 2013 13:46 CEST

Credit Suisse är medlemmar i nätverket Employers for Carers och har sin egna "The Carers group" på arbetsplatsen.

Nätverka och se möjligheter utöver det vanliga

Nätverka och se möjligheter utöver det vanliga

Nyheter   •   Sep 16, 2013 13:36 CEST

Under Carers Week 2013 i London anordnade Carers UK och Employers for carers, Arbetsgivare för anhörigas engelska motsvarighet, ett event. Eventet började med mingel bland medlemmar i nätverket, övriga arbetsgivare och beslutsfattare och avslutades med en paneldiskussion kring yreksverksamma anhöriga från arbetsgivarnas perspektiv.

Regeringen satsar på anhörigstöd till vård och hjälp

Nyheter   •   Sep 11, 2013 14:09 CEST

Satsningen på anhörigstöd i regeringens budget för 2014 innebär att Nationellt kompetenscentrum anhöriga får ytterligare 2 miljoner kronor.

Carers Week 2013

Nyheter   •   Sep 02, 2013 13:53 CEST

It makes great business! Det är Ian Peters, VD för British Gas och ordförande i Employers for carers, korta svar på frågan om varför fler ska gå med i nätverket Employers for carers, Efc. Efc är den engelska motsvarigheten till och förebilden för Arbetsgivare för anhöriga.

Nka i Almedalen 2013

Nka i Almedalen 2013

Nyheter   •   Jul 31, 2013 09:13 CEST

Nka medverkande under Almedalsveckan 2013, som gick av stapeln den 30:e juni till den 7:e juli. Under veckan arrangerade Nka tre seminarier, barn som anhöriga, samtal om anhörigas inflytande i psykiatrisk vård och arbetsgivare för anhöriga. Du kan också se våra filmer där vi intervjuat politiker och representanter från föreningar och organisationer om vad de tror om framtidens anhörigstöd.

InnovAge - EU-projekt för gemensam webbplattform för anhöriga i Europa

Nyheter   •   Jun 28, 2013 14:11 CEST

EU-projekt med syfte att skapa en gemensam webbplattform för anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre i samtliga EU-länder.

Seniorer i centrum - Del 2

Nyheter   •   Jun 28, 2013 14:02 CEST

Del två i reportageserien om konferensen Senior i Centrum som hölls i Malmö Arena och Malmömässan.

Seniorer i centrum - Del 1

Nyheter   •   Jun 28, 2013 12:26 CEST

En av nordens största kongresser, med fokus på det goda åldrandet och vård i livets slutskede, hölls i Malmö i månadsskiftet maj/juni. Senior i Centrum pågick under tre dagar. För professionen innebar det föreläsningar och utbildningar på Malmö Arena, och på Malmömässan pågick en publik mässa med utställare, aktiviteter och föredrag.