Följ Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Taggar

Anhörigstöd

Flerfunktionsnedsättning

Anhörigstöd 258 Anhöriga 254 anhörigvård 240 anhörigvårdare 235 anhörigkonsulent 232 närstående 223 Psykisk ohälsa 140 äldreomsorg 132 föräldrar till barn med funktionshinder 127 föräldrar och anhöriga till personer med omfattande funktionsnedsättningar 119 Funktionsnedsättning 28 arbetsliv 16 arbetsliv för alla 15 Flerfunktionsnedsättning 15 Unga omsorgsgivare 13 Funktionshinder 12 missbruk 12 utsatta barn 10 anhöriga till äldre 7 LSS 7 Personlig assistans 6 yrkesverksamma 5 arbetsgivare 5 anhörigkonferens 5 NKA 5 arbetsliv för alla oavsett 5 Späda barn 5 Anhörig 5 äldre 5 Opratat 4 AHR 4 Internationellt 4 barn 4 anhörigåret 2015 4 Socialstyrelsen 4 AKK 3 FUB 3 Anhörigprojektet 3 stroke 3 yrkesverksamma anhöriga 3 Kommunikation 3 yrkesverksam 3 droger 3 flerfunktionshinder 3 interkulturellt 3 SKL 3 anhöriga till personer med psykisk ohälsa 3 Nka Play 2 Förskolan 2 hållbart arbetsliv 2 samverkan 2 Socialtjänst 2 anhörigförening 2 ica 2 Volontär 2 webbutbildning 2 brukarmedverkan 2 arbetsliv chefer 2 anhörigriksdagen 2 NSPH 2 utländsk bakgrund 2 Forskning 2 Unga anhöriga 2 frivilligorganisation 2 Familj 2 arbetstagare 2 Frivilliga 2 Frivilligverksamhet 2 utveckling 2 Almedalen 2 EU 2 frivilligcentral 2 Nationellt kompetenscentrum anhöriga 2 arbetslivet 2 anhörigomsorg 2 stödprogram 2 förvärvsarbetande anhöriga 2 rörelsehinder 2 hälso- och sjukvård 2 barns utveckling 2 Studieförbundet vuxenskolan 2 våga fråga 2 utvecklingsstörning 2 delaktighet 2 Funktionsrätt Sverige 2 Livets möjligheter 2 World Mental Health Day 1 handikappade barn 1 posttraumatisk stress 1 minoritet 1 IKT-stöd 1 anhörigmedverkan 1 Internetstöd 1 RBU 1 larmoperatör 1 somatisk 1 ica supermarket 1 kronisk sjukdom 1 missbruksproblem 1 anhörigperspektiv 1 specialpedagogiska skolmyndigheten 1 akutmottagning 1 alternativ och kompletterande kommunikation 1 salutogen 1 psykisk ohälsa hos äldre 1 barn- och ungdomsvård 1 Anhörigas riksförbund 1 Stöd till barn 1 barn och unga med flerfunktionsnedsättning 1 hälso och sjukvårdsförvaltningen 1 kuling.se 1 utlandsfödda 1 lärande och stöd 1 vändpunkten 1 ica-handlare 1 anhöriga som ger omsorg till närstående - omfattning och konsekvenser 1 anhörigstödjare 1 ersta vändpunkten 1 innovage 1 almedalen 2014 1 framtidens anhörigstöd 1 anhörigträff hemifrån 1 anonyma möten på nätet ger gemenskap och stöd 1 eva ger anhöriga hopp 1 ny handbok peppar anhöriga 1 undervisning och handledning ger familjen kraft att hantera symtomen 1 webbaserat anhörigstöd 1 sveriges kommuner & landsting 1 hälsooch sjukvårdslagen 1 §2g 1 #barnsomanhoriga 1 webbutbildningar 1 § 2 g 1 oväntat avlider 1 anhörigåret 1 internationell anhörigkonferens 1 Young Carers 1 carers2015 1 postdoktor 1 ambulanspersonal 1 FOU Sörmland 1 gravida med missbruksproblem 1 transkulturell 1 Stöd till anhöriga 1 Mötesdag om anhöriga 1 FAS-föreningen 1 Missbruk i familjer 1 Psykisk ohälsa i familjer 1 Projekt Delaktighet och stö 1 frivillarbetare 1 minoritetsbakgrund 1 Lundsuniversitet 1 anhörigsamordnare 1 anhörigstrateg 1 samspelsbehandling 1 yngre barn 1 nätbaserat stöd 1 Frivilligorgansiation 1 frivilligsamordnare 1 hjärtproblematik 1 youngcarers2017 1 flyktingföräldrar 1 webbinarier 1 IKT- stöd till anhöriga 1 Anhöriga och funktionsnedsättningar 1 Webbutbildningen Anhöriga i fokus 1 Partnerskap i stöd till anhöriga 1 interkulturell forskning 1 att resa med funktionsnedsättning 1 Det outsagda 1 Aaron Antonovsky 1 Vemhjälper 1 hälsa 1 Värna våra yngsta 1 hållbarhet 1 konferens 1 mobiltjänster 1 Röda Korset 1 relationer 1 adhd 1 skola 1 ensamhet 1 förskola 1 sjukvård 1 förebyggande arbete 1 hälsofrämjande 1 utvärdering 1 bris 1 föräldrar 1 Nyhet 1 Rädda barnen 1 Frivillighet 1 nyanlända 1 ungdom 1 anhöriginvandring 1 flykting 1 hjärtsvikt 1 depression 1 sömn 1 demens 1 kommun 1 ensamkommande barn 1 räddningstjänst 1 brandkår 1 ABF 1 e-lärande 1 föräldraskap 1 utbildning 1 polis 1 stresshantering 1 föräldrastöd 1 akutsjukvård 1 socialtjänsten 1 lag 1 Vårdguiden 1 Region Skåne 1 hörselskada 1 patient 1 mindfulness 1 trauma 1 doktorand 1 Stöd 1 korttidsboende 1 anhörigcentrum 1 närhet 1 berättelser 1 avhandling 1 sexualitet 1 lärarförbundet 1 Filmer 1 hörselnedsättning 1 kunskapsöversikt 1 synskada 1 Intresseorganisation 1 anhörigriksdag 1 anknytning 1 patienter 1 hälso och sjukvård 1 hso 1 hälsokommunikation 1 individualisering 1 synnedsättning 1 riksrevisionen 1 e-hälsa 1 Allmänna arvsfonden 1 Psykiskohälsa 1 psykisk ohälsa hos barn och unga 1 patientperspektiv 1 vårdutveckling 1 FAS 1 interkulturell 1 Kommunikationshjälpmedel 1 erasmus 1 landstinget i kalmar län 1 invandrarfrågor 1 sömnsvårigheter 1 appar 1 maskrosbarn 1 Bräcke diakoni 1 Visa alla taggar

Tag / anhörigvård

BLN för chefer och politiker

Nyheter   •   Jun 17, 2013 10:54 CEST

Nka bjuder in chefer och politiker till Blandat lärande nätverk för implementering av 5 kap. 10§ socialtjänstlagen.

Inspirationsdag om stöd till anhöriga vid demenssjukdom

Inspirationsdag om stöd till anhöriga vid demenssjukdom

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2013 11:01 CEST

Inspirationsdagen "Vardagshjälte i skuggan av demens" tar upp stöd till anhöriga som vårdar en person med demenssjukdom. Syftet är att lyfta fram anhörigas behov och inspirera till nya idéer och lösningar.

Nyhetsbrev nr 2 - Äldre

Nyhetsbrev nr 2 - Äldre

Nyheter   •   Jun 13, 2013 10:45 CEST

Nyhetsbrevets innehåll: Anhörigriksdagen i Varberg 2013 Nätverksledare sökes till höstens blandade lärande nätverk Kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning Nka:s mötesdagar om anhörigfrågor 2013

Nätverksledare sökes inom området psykisk ohälsa

Nätverksledare sökes inom området psykisk ohälsa

Nyheter   •   Jan 23, 2013 16:00 CET

Är du intresserad av att starta ett blandat lärande nätverk inom området psykisk ohälsa? Då är du den vi söker! Vi behöver nu din hjälp att starta upp och leda ett nätverk lokalt. Kontakta Jan-Olof Svensson för att anmäla ditt intresse eller för att få mer information: jan-olof.svensson@anhoriga.se, 0480-41 80 28

Nyhetsbrevet Psykisk ohälsa nr 1 2012

Nyhetsbrevet Psykisk ohälsa nr 1 2012

Nyheter   •   Jan 23, 2013 14:38 CET

Innehåll: • Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, ett dynamiskt nätverk som arbetar för att synliggöra brukare och anhörigas situation inom området Psykisk ohälsa. • En ny medarbetare i Nka och en erfaren forskare, Mats Ewertzon, som har gjort en avhandling som undersöker hur familjemedlemmar till människor drabbade av en psykossjukdom upplever kontakten med vården.

Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning - Nyhetsbrev 4

Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning - Nyhetsbrev 4

Nyheter   •   Dec 21, 2012 10:19 CET

Nka söker föräldrars egna berättelser. Samordning av livet är ett stort besvär i familjer med flerfunktionsnedsatta barn. Vi har träffat Bräcke Diakoni i Göteborg och pratat Projekt personlig koordinator.

Allt fler äldre vårdas av anhöriga

Nyheter   •   Dec 12, 2012 14:52 CET

Det har blivit vanligare att äldre vårdas av sina närstående, visar en rapport som forskare på Stockholms Universitet tagit fram åt fackförbundet Kommunal. Men många av de som vårdar sina anhöriga tvingas ofta gå ner i arbetstid för att klara av omsorgen.

Pressinbjudan - anhörigfrågor diskuteras i Lund

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2012 11:00 CET

Drygt 1,3 miljoner personer vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Utan de anhörigas omsorgsinsatser skulle samhället inte klara av att tillgodose medborgarnas behov av omsorg. Nationellt kompetenscentrum anhöriga bjuder därför in press och media för att rapportera om mötesdagen i Lund den 6 december i AF-borgen kl 9:30-16:30.

Pressinbjudan - Mötesdag om anhörigfrågor i Västerås

Pressinbjudan - Mötesdag om anhörigfrågor i Västerås

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2012 10:53 CET

Drygt 1,3 miljoner personer vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Det innebär närmare var femte person i vuxen ålder, enligt Socialstyrelsens senaste befolkningsstudie. Utan de anhörigas omsorgsinsatser skulle samhället inte klara av att tillgodose medborgarnas behov av omsorg. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga bjuder in press och media för att rapportera om mötesdagen i Västerås.

Nyhetsbrev nr 3 2012 - Äldre

Nyhetsbrev nr 3 2012 - Äldre

Nyheter   •   Nov 02, 2012 10:29 CET

Rubriker: Etnicitet, minoritet och anhörigskap i ny kunskapsöversikt Rapport om anhöriga sett i ett äldreperspektiv Tips på ”anhörigarbete” inom landstinget NkA:s regionala mötesdagar En dag för anhöriga i Stockholm.

Pressinbjudan - Mötesdag om anhörigfrågor i Sundsvall

Pressinbjudan - Mötesdag om anhörigfrågor i Sundsvall

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2012 09:30 CEST

Drygt 1,3 miljoner personer vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Det innebär närmare var femte person i vuxen ålder, enligt Socialstyrelsens senaste befolkningsstudie. Utan de anhörigas omsorgsinsatser skulle samhället inte klara av att tillgodose medborgarnas behov av omsorg. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga bjuder in press och media för att rapportera om mötesdagen i Sundsvall.

Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning - Nyhetsbrev 3

Nyheter   •   Okt 12, 2012 11:00 CEST

NkA erbjuder föräldragrupper på nätet och distanskurs i AKK för föräldrar till barn och unga med flerfunktionsnedsättning. Läs mer i nyhetsbrev nr 3.

Pressinbjudan - Mötesdag om anhörigfrågor i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2012 15:24 CEST

Drygt 1,3 miljoner personer vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Det innebär närmare var femte person i vuxen ålder, enligt Socialstyrelsens senaste befolkningsstudie. Utan de anhörigas omsorgsinsatser skulle samhället inte klara av att tillgodose medborgarnas behov av omsorg. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga bjuder in press och media för att rapportera om mötesdagen i Göteborg.

Föräldragrupp på nätet - direkt från hemmet

Nyheter   •   Okt 02, 2012 12:36 CEST

Nu kan föräldrar till barn och unga med flerfunktionsnedsättning gå med i en föräldragrupp som träffas via Internet. NkA kallar det för lärande nätverk och i dessa lyssnar vi på varandras erfarenheter och upplevelser och samtalar kring olika teman. Deltagarna beslutar själva om teman och NkA bidrar med aktuell forskning och utveckling. Nu tar vi emot anmälningar!

Vi skapar stöd för föräldrar till barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Nyheter   •   Jun 29, 2012 13:11 CEST

Statens folkhälsoinstitut har gett ut rapporten Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning som rapporterar om problem med ekonomi och hälsa hos de föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Nationellt kompetenscentrum anhöriga har fått i uppdrag av Socialdepartementet att skapa ett kunskapsstöd för anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning.

Träffa NkA under Almedalsveckan!

Träffa NkA under Almedalsveckan!

Nyheter   •   Jun 27, 2012 09:49 CEST

Lennart Magnusson, verksamhetschef för NkA kommer att finnas på plats under Almedalsveckan 2012.

Anhörigvårdare tyngs under kraven

Nyheter   •   Jun 26, 2012 10:09 CEST

Nu väcks frågan om det är dags för en försäkring som ersätter förlorad arbetsinkomst, liknande den man får för vård av barn. På P1 i programmet Studio Ett sändes ett inslag med anhörigvårdare och Staffan Werme, ordförande för Sveriges Kommuner och Landstings beredning för primärvård och äldreomsorg.

Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning - Nyhetsbrev nr 2

Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning - Nyhetsbrev nr 2

Nyheter   •   Jun 25, 2012 15:26 CEST

Nyhetsbrev 2 från projektet Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning berättar om en intensiv majmånad med konferenser: RBU, FUB, Anhörigriksdagen och Kvalitetsdagar för svensk barn- och ungdomshabilitering. Vi tipsar om handboken Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder, filmen Stora hinder men många möjligheter. Nuläget i projektet och regionala mötesdagar i höst.

NkA söker tre nya medarbetare inom området Anhöriga och personer med psykisk ohälsa

Nyheter   •   Jun 25, 2012 08:31 CEST

Regeringen har gett Nationellt kompetenscentrum Anhöriga i uppdrag att utveckla ett nationellt kunskapsstöd till personer med psykisk ohälsa, vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare inom området.

Publicerat material

Nyheter   •   Jun 11, 2012 12:19 CEST

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga har publicerar kunskapsöversikter, inspirationsmaterial, nyhetsbrev, rapporter och reportage.