Följ Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Taggar

Anhörigstöd

Flerfunktionsnedsättning

Anhörigstöd 258 Anhöriga 254 anhörigvård 240 anhörigvårdare 235 anhörigkonsulent 232 närstående 223 Psykisk ohälsa 140 äldreomsorg 132 föräldrar till barn med funktionshinder 127 föräldrar och anhöriga till personer med omfattande funktionsnedsättningar 119 Funktionsnedsättning 28 arbetsliv 16 arbetsliv för alla 15 Flerfunktionsnedsättning 15 Unga omsorgsgivare 13 Funktionshinder 12 missbruk 12 utsatta barn 10 anhöriga till äldre 7 LSS 7 Personlig assistans 6 yrkesverksamma 5 arbetsgivare 5 anhörigkonferens 5 NKA 5 arbetsliv för alla oavsett 5 Späda barn 5 Anhörig 5 äldre 5 Opratat 4 AHR 4 Internationellt 4 barn 4 anhörigåret 2015 4 Socialstyrelsen 4 AKK 3 FUB 3 Anhörigprojektet 3 stroke 3 yrkesverksamma anhöriga 3 Kommunikation 3 yrkesverksam 3 droger 3 flerfunktionshinder 3 interkulturellt 3 SKL 3 anhöriga till personer med psykisk ohälsa 3 Nka Play 2 Förskolan 2 hållbart arbetsliv 2 samverkan 2 Socialtjänst 2 anhörigförening 2 ica 2 Volontär 2 webbutbildning 2 brukarmedverkan 2 arbetsliv chefer 2 anhörigriksdagen 2 NSPH 2 utländsk bakgrund 2 Forskning 2 Unga anhöriga 2 frivilligorganisation 2 Familj 2 arbetstagare 2 Frivilliga 2 Frivilligverksamhet 2 utveckling 2 Almedalen 2 EU 2 frivilligcentral 2 Nationellt kompetenscentrum anhöriga 2 arbetslivet 2 anhörigomsorg 2 stödprogram 2 förvärvsarbetande anhöriga 2 rörelsehinder 2 hälso- och sjukvård 2 barns utveckling 2 Studieförbundet vuxenskolan 2 våga fråga 2 utvecklingsstörning 2 delaktighet 2 Funktionsrätt Sverige 2 Livets möjligheter 2 World Mental Health Day 1 handikappade barn 1 posttraumatisk stress 1 minoritet 1 IKT-stöd 1 anhörigmedverkan 1 Internetstöd 1 RBU 1 larmoperatör 1 somatisk 1 ica supermarket 1 kronisk sjukdom 1 missbruksproblem 1 anhörigperspektiv 1 specialpedagogiska skolmyndigheten 1 akutmottagning 1 alternativ och kompletterande kommunikation 1 salutogen 1 psykisk ohälsa hos äldre 1 barn- och ungdomsvård 1 Anhörigas riksförbund 1 Stöd till barn 1 barn och unga med flerfunktionsnedsättning 1 hälso och sjukvårdsförvaltningen 1 kuling.se 1 utlandsfödda 1 lärande och stöd 1 vändpunkten 1 ica-handlare 1 anhöriga som ger omsorg till närstående - omfattning och konsekvenser 1 anhörigstödjare 1 ersta vändpunkten 1 innovage 1 almedalen 2014 1 framtidens anhörigstöd 1 anhörigträff hemifrån 1 anonyma möten på nätet ger gemenskap och stöd 1 eva ger anhöriga hopp 1 ny handbok peppar anhöriga 1 undervisning och handledning ger familjen kraft att hantera symtomen 1 webbaserat anhörigstöd 1 sveriges kommuner & landsting 1 hälsooch sjukvårdslagen 1 §2g 1 #barnsomanhoriga 1 webbutbildningar 1 § 2 g 1 oväntat avlider 1 anhörigåret 1 internationell anhörigkonferens 1 Young Carers 1 carers2015 1 postdoktor 1 ambulanspersonal 1 FOU Sörmland 1 gravida med missbruksproblem 1 transkulturell 1 Stöd till anhöriga 1 Mötesdag om anhöriga 1 FAS-föreningen 1 Missbruk i familjer 1 Psykisk ohälsa i familjer 1 Projekt Delaktighet och stö 1 frivillarbetare 1 minoritetsbakgrund 1 Lundsuniversitet 1 anhörigsamordnare 1 anhörigstrateg 1 samspelsbehandling 1 yngre barn 1 nätbaserat stöd 1 Frivilligorgansiation 1 frivilligsamordnare 1 hjärtproblematik 1 youngcarers2017 1 flyktingföräldrar 1 webbinarier 1 IKT- stöd till anhöriga 1 Anhöriga och funktionsnedsättningar 1 Webbutbildningen Anhöriga i fokus 1 Partnerskap i stöd till anhöriga 1 interkulturell forskning 1 att resa med funktionsnedsättning 1 Det outsagda 1 Aaron Antonovsky 1 Vemhjälper 1 hälsa 1 Värna våra yngsta 1 hållbarhet 1 konferens 1 mobiltjänster 1 Röda Korset 1 relationer 1 adhd 1 skola 1 ensamhet 1 förskola 1 sjukvård 1 förebyggande arbete 1 hälsofrämjande 1 utvärdering 1 bris 1 föräldrar 1 Nyhet 1 Rädda barnen 1 Frivillighet 1 nyanlända 1 ungdom 1 anhöriginvandring 1 flykting 1 hjärtsvikt 1 depression 1 sömn 1 demens 1 kommun 1 ensamkommande barn 1 räddningstjänst 1 brandkår 1 ABF 1 e-lärande 1 föräldraskap 1 utbildning 1 polis 1 stresshantering 1 föräldrastöd 1 akutsjukvård 1 socialtjänsten 1 lag 1 Vårdguiden 1 Region Skåne 1 hörselskada 1 patient 1 mindfulness 1 trauma 1 doktorand 1 Stöd 1 korttidsboende 1 anhörigcentrum 1 närhet 1 berättelser 1 avhandling 1 sexualitet 1 lärarförbundet 1 Filmer 1 hörselnedsättning 1 kunskapsöversikt 1 synskada 1 Intresseorganisation 1 anhörigriksdag 1 anknytning 1 patienter 1 hälso och sjukvård 1 hso 1 hälsokommunikation 1 individualisering 1 synnedsättning 1 riksrevisionen 1 e-hälsa 1 Allmänna arvsfonden 1 Psykiskohälsa 1 psykisk ohälsa hos barn och unga 1 patientperspektiv 1 vårdutveckling 1 FAS 1 interkulturell 1 Kommunikationshjälpmedel 1 erasmus 1 landstinget i kalmar län 1 invandrarfrågor 1 sömnsvårigheter 1 appar 1 maskrosbarn 1 Bräcke diakoni 1 Visa alla taggar

Tag / anhörigvård

Mötesdag om anhöriga till personer med missbruksproblem

Mötesdag om anhöriga till personer med missbruksproblem

Nyheter   •   Jan 15, 2015 13:18 CET

Mötesdag om att vara anhörig till någon som har problem med alkohol/droger i Karlstad den 24 mars.

Nyhetsbrev nr 1 2015 - anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättnig

Nyheter   •   Jan 14, 2015 11:15 CET

Nyhetsbrev nr 1 2015 - anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättnig

Nka:s nyhetsbrev nr 3 2014

Nyheter   •   Dec 18, 2014 16:35 CET

Nka:s nyhetsbrev nr 3 2014

Nyhetsbrev nr 3- 4, 2014 - Psykisk ohälsa

Nyhetsbrev nr 3- 4, 2014 - Psykisk ohälsa

Nyheter   •   Dec 15, 2014 13:31 CET

I det sista nyhetsbrevet för 2014 inom området psykisk ohälsa kan du bland annat läsa om den nya patientlagen och ta del av en helt ny kunskapsöversikt.

Ny reportageserie om att orka länge - källor till återhämtning

Ny reportageserie om att orka länge - källor till återhämtning

Nyheter   •   Dec 09, 2014 10:19 CET

Nka presenterar en ny reportageserie om att orka länge - källor till återhämtning

Ta del av reportage och filmade föreläsningar från årets mötesdagar om anhörigfrågor

Ta del av reportage och filmade föreläsningar från årets mötesdagar om anhörigfrågor

Nyheter   •   Dec 03, 2014 13:29 CET

Under hösten har Nka anordnat tre regionala mötesdagar, i Uppsala, Östersund och i Lund. Nu finns det intressanta reportage och filmade föreläsningar att ta del av.

Fem kommuners utvecklingsarbete om samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik

Fem kommuners utvecklingsarbete om samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik

Nyheter   •   Dec 03, 2014 13:14 CET

I november 2012 startade Socialstyrelsen tillsammans med socialtjänsten i Borlänge, Göteborg/Majorna Linné, Sandviken, Tyresö och Umeå utvecklingsarbetet ”Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik”. Utvecklingsarbetets syftet var att förbättra stödet till barn och unga genom samordning av socialtjänstens utredningar och insatser till hela familjen.

Nyhetsbrev nr 4, 2014 - Flerfunktionsnedsättning

Nyhetsbrev nr 4, 2014 - Flerfunktionsnedsättning

Nyheter   •   Dec 02, 2014 08:57 CET

Innehåll i nyhetsbrev nr 4, 2014 Varje dag en bra dag - för hela familjen Frågor kring barn med dövblindhet behöver prioriteras Ta del av Nka:s uppskattade filmserie på webbsidan Nytt familjeläger planeras 2015

Inspirationsdag om anhörigstöd och psykisk ohälsa

Inspirationsdag om anhörigstöd och psykisk ohälsa

Nyheter   •   Nov 24, 2014 12:00 CET

NSPH i samverkan med Nka, Socialstyrelsen och SKL bjöd in till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa den 7 november i Stockholm.

Pressinbjudan till mötesdag om anhörigfrågor i Lund

Pressinbjudan till mötesdag om anhörigfrågor i Lund

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2014 08:50 CET

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, verkar för ett anhörigvänligt samhälle och vill uppmärksamma anhörigas situation genom att bjuda in press och media att rapportera från mötesdagen om anhörigfrågor i Lund.

Reportage från mötesdagen i Östersund

Reportage från mötesdagen i Östersund

Nyheter   •   Nov 20, 2014 07:26 CET

Reportage från mötesdagen om anhörigfrågor i Östersund. Mötesdag med intressanta föreläsningar, mingel och utställare.

Reportage från mötesdagen i Uppsala

Reportage från mötesdagen i Uppsala

Nyheter   •   Nov 19, 2014 15:59 CET

Reportage från mötesdagen om anhörigfrågor i Uppsala.

Inspirationsdag om anhörigstöd

Inspirationsdag om anhörigstöd

Nyheter   •   Nov 18, 2014 11:17 CET

Inspirationsdag om anhörigstöd med fokus på stöd till anhöriga till personer med demenssjukdom.

Pressinbjudan till mötesdag om anhörigfrågor i Östersund

Pressinbjudan till mötesdag om anhörigfrågor i Östersund

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2014 09:24 CET

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, verkar för ett anhörigvänligt samhälle och vill uppmärksamma anhörigas situation genom att bjuda in press och media att rapportera från mötesdagen om anhörigfrågor i Östersund.

Pressinbjudan till mötesdag om anhörigfrågor i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2014 10:58 CEST

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, verkar för ett anhörigvänligt samhälle och vill uppmärksamma anhörigas situation genom att bjuda in press och media att rapportera från mötesdagen om anhörigfrågor i Uppsala.

Första familjeresan på Wilmas villkor

Första familjeresan på Wilmas villkor

Nyheter   •   Okt 20, 2014 15:58 CEST

– För oss var det första gången vi gjorde en resa där vår dotter Vilma stod i centrum, berättar Lotta och Emmanuel Frecon, som deltog i Furuboda familjeläger, som arrangerades av Nka, FUB och SRF i början av juli.

Nationell konferens om barn som anhöriga, en bro för gemensamt lärande och samverkan

Nyheter   •   Okt 06, 2014 08:15 CEST

Under 2012-2014 har Socialstyrelsen tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga på regeringens uppdrag lett ett utvecklingsarbete till stöd för barn som anhöriga enligt 2g § hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Lagen stödjer barnets rätt till information enligt konventionen om barnets rättigheter.

Mötesdagar i anhörigfrågor 2014

Mötesdagar i anhörigfrågor 2014

Nyheter   •   Okt 03, 2014 15:18 CEST

Nationellt kompetenscentrum anhöriga bjuder in till regionala mötesdagar i anhörigfrågor - En dag för inspiration, erfarenhetsutbyte och intressanta möten. Ta del av aktuell forskning och utveckling genom föreläsningar, seminarier och workshops.

Pressinbjudan: "Nationella anhörigveckan uppmärksammas på Ica Supermarket Spara Våxnäs i Karlstad"

Pressinbjudan: "Nationella anhörigveckan uppmärksammas på Ica Supermarket Spara Våxnäs i Karlstad"

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2014 08:56 CEST

Anhöriga som stödjer eller vårdar någon närstående blir en allt viktigare fråga. Den 8 oktober kommer ICA Supermarket Spara Våxnäs, tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Anhörigas Riksförbund, projektet Arbetsgivare för anhöriga samt anhörigstödet i Karlstads kommun, bjuda in ICA-medarbetare till en eftermiddag med bl.a. föreläsning och information för att prata om anhörigskap.

Nyhetsbrev nr 2, 2014 - Psykisk ohälsa

Nyhetsbrev nr 2, 2014 - Psykisk ohälsa

Nyheter   •   Sep 22, 2014 11:19 CEST

Nu finns nyhetsbrev nr 2 inom området psykisk ohälsa att läsa.