Alla vinner på en anhörigvänlig arbetsplats!

Nyhet -

Alla vinner på en anhörigvänlig arbetsplats!

Employers for Carers anordnade ett informationsmöte för Credit Suisse på onsdagen den 12 juni 2013. Projektgruppen Arbetsgivare för anhöriga bjöds in till mötet tillsammans med Credit Suisses HR-chef, Credit Suisse Carers Group och inbjudna chefer som har behov av att ge stöd till sina anställda.

Credit Suisse är medlemmar i nätverket Employers for Carers och har sin egna "The Carers group" på arbetsplatsen. Gruppen består av medarbetare som är anhöriga till vuxna och barn med någon form av funktionsnedsättning och de har tillsammans arbetat fram riktlinjer för att underlätta en öppen dialog arbetsgivare och arbetstagare emellan men även mellan kollegor. För de som inte känner att det är bekvämt att berätta om sin situation för sin närmaste chef finns möjlighet att tala med en HR partner.

-För att på bästa sätt kunna hjälpa de anställda måste företaget förstå att behoven är olika och genom tydliga riktlinjer så görs detta enklare, säger Terry Languead, en av initiativtagarna till "The Carers Group"

Minst en av sju medarbetare anhöriga

Madeleine Starr, Chef för utveckling och innovation på Carers UK, fortsatte mötet med intressant forskning och fakta kring att stödja och ansvara för yrkesverksamma anhöriga. I Storbritannien finns det över sex miljoner anhöriga varav tre miljoner är yrkesverksamma. De flesta är inom åldrarna 45-64 år och 6000 människor blir anhöriga varje dag. Enligt statistiken innebär det att minst en av sju medarbetare på Credit Suisse anhöriga.

- Det är dubbelt så stor risk att yrkesverksamma anhöriga lider av stress. Många lever i "The Sandwich Generation", det vill säga att man tar hand om sina barn, ibland hemvändande barn, samtidigt som man tar hand om sina äldre föräldrar, säger Madeleine Starr.

Att vara en anhörigvänlig arbetsgivare blir en vinn-vinn situation genom att rekryteringskostnaderna blir lägre när arbetskraften stannar hos företaget, kompetensen bibehålls och de anställda känner sig mer engagerade i organisationen vilket leder till bättre resultat både för företaget men även på ett individuellt plan.

Humana värderingar

Ett gott exempel på detta är Listawood och grundaren Arthur Allen som valde att bygga hela företaget på flexibel arbetstid eftersom de nästan uteslutande anställde mammor som tidigare varit hemmafruar. Det var en kombination av att gå på magkänsla vad som var bäst för företaget men även vikten av att bygga företaget på humana värderingar. Listawood ville gå in med den attityden från början i affärsvärlden.

- Det är viktigt att företaget förutom att anta en anhörigvänlig policy även kommunicerar den internt inom organisationen så att både arbetsgivare och arbetstagare vet om vad som gäller på deras arbetsplats. I detta sammanhang är det också viktigt för chefen att veta vart hon eller han kan vägleda sina medarbetare vidare om stödet inte finns på arbetsplatsen. Då är information från exempelvis Carers UK jätteviktig, menar Madeleine Starr.

HR-chefen för Credit Suisse London, Madeleine Starr, Carers UK

Text och foto: Karin Holmåker


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195