Anhörigstödet i fokus i uppdaterad kunskapsöversikt

Nyhet -

Anhörigstödet i fokus i uppdaterad kunskapsöversikt

Ny uppdaterad kunskapsöversikt presenterar utvärderingar, uppföljningar och effektstudier som gjorts under de senaste åren, tillsammans med ett uppdaterat kunskapsläge angående anhörigas likheter och olikheter. Idag vet vi mer om hur det är att vara anhörig och anhöriga inkluderas i allt fler sammanhang.

I Nka:s serie av kunskapsöversikter har nu Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd uppdaterats med de senaste årens forskning och utveckling inom området i Sverige. Översikten är skriven och tillika uppdaterad av Marianne Winqvist och publicerades ursprungligen 2010.

Läs intervjun med Marianne Winqvist om kunskapsöversikten på Nka:s webbplats

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195