Anmäl dig till  "The 2nd International Young Carers Conference" i Malmö den 29-31 maj 2017
Anmäl dig till "The 2nd International Young Carers Conference" i Malmö den 29-31 maj 2017

Nyhet -

Anmälan till "The 2nd International Young Carers Conference" i Malmö den 29-31 maj 2017

"The 2nd International Young Carers Conference" kommer att inbjuda världssamfundet till att diskutera frågor om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Syftet är att hjälpa och stödja samhället i att ta ansvar för och aktualisera FN-konventionen om barnets rättigheter, i synnerhet när ett barn har en familjemedlem som är allvarligt sjuk, har ett missbruk eller psykisk sjukdom eller när familjen är drabbad av sorg.

Vårt mål med denna konferens är att stärka samarbetet mellan länder och olika intressenter genom att inspirera till samverkande politik, forskning, praktik och utvecklingsarbete. Det övergripande målet är att maximera barns hälsa, välbefinnande utveckling och utbildning.

Datum för konferensen är den 29-31 maj 2017

Konferensen kommer att hållas den 29-31 maj 2017 i Malmö, och arrangörer är Linnéuniversitetet, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga), BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk Norge), FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), Socialstyrelsen Sverige och Socialstyrelsen Danmark i samarbete med Eurocarers, Region Skåne, Malmö stad och Region Jönköpings län.

Lyssna till barnen!

Vi vill samarbeta med barn och ungdomar för att få en bättre förståelse för hur vi bäst kan hjälpa barn som anhöriga och unga omsorgsgivare och säkerställa ett effektivt stöd för dem. Under konferensen kommer barn och ungdomar att aktivt medverka i presentationer, interaktiva work shops och seminarier.

Klicka här för mer information och anmälan!

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Lennart Magnusson

Lennart Magnusson

Verksamhetschef 0480-418021
Elizabeth Hanson

Elizabeth Hanson

Professor FoU-ledare och forskare 0480-41 80 22