Antologin som ska bidra till en mer nyanserad diskussion

Nyhet -

Antologin som ska bidra till en mer nyanserad diskussion

Det var välbesökt, när arbetsgivarföreningen KFO, bjöd in till lanseringen av boken: "Forskning om personlig assistans – en antologi" den 6 december i Stockholm. Intresset för boken var stort såväl från funktionshinderrörelsen, som brukarorganisationer, andra forskare, politiker och beslutsfattare, som alla kom för att lyssna på några av de 21 forskarna som fanns på plats för att berätta om boken, varför de gjort den och svara på frågor.

–Det här är en antologi med vetenskapliga texter som är formulerade på ett lättillgängligt sätt. Vi hoppas att de som är intresserade ska läsa texterna för att skapa en egen uppfattning om vad som är rimligt och orimligt i debatten om personlig assistans, var budskapet från Matilda Svensson Chowdhury, utredare vid Stiftelsen JAG, och lektor i socialt arbete, Lunds universitet och de 20 andra forskarna som står bakom boken: Forskning om personlig – assistans.

Läs mer

Relaterade länkar

Ämnen


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195