Barn som anhöriga inom ambulans- och akutsjukvården

Nyhet -

Barn som anhöriga inom ambulans- och akutsjukvården

Nka lanserar material om stöd i samverkan för barn, när en förälder är allvarligt sjuk, skadad eller oväntat avlider.

Materialet vänder sig till ambulans- och akutsjukvårdspersonal, polis, räddningstjänst, socialtjänst, med flera, och har utvecklats i samverkan med Socialstyrelsen och en nationell arbetsgrupp med erfarenhet från prehospital- och akutsjukvård.

På sidan finns information om seminariedagar, goda exempel på verksamhetsstöd, länkar, bakgrundsinformation med regelverk och kunskapsunderlag samt praktisk verktygslåda för kliniskt bruk.

Klicka här för att ta del av innehållet på Nka:s webbplats!

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195