​Familjeorienterad innovation

Nyhet -

​Familjeorienterad innovation

Missbruk och beroende hos föräldrar behöver ses i ett familjeperspektiv. Socialtjänsten behöver arbeta samordnat och familjeorienterat för att uppmärksamma barns behov, ge stöd i föräldraskap, minska risk och stärka skyddsfaktorer.

Under 2018 har några kommuner utvecklat nya tjänster utifrån att intervjua barn och föräldrar om deras önskemål och behov, så kallad användardriven innovation. Arbetet ingår i Socialstyrelsens uppdrag att stärka stödet till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där våld förekommer, i enlighet med regeringens ANDT-strategi. Några av kommunerna presenterar kort de nya insatserna och sina erfarenheter. Arbetet är ett första steg i att involvera brukarna i anpassning av insatser efter behoven.

Läs mer: http://anhoriga.se/nkaplay/familjeorienterad-innovation/

Ämnen


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195