Fem kommuners utvecklingsarbete om samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik

Nyhet -

Fem kommuners utvecklingsarbete om samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik

I november 2012 startade Socialstyrelsen tillsammans med socialtjänsten i Borlänge, Göteborg/Majorna Linné, Sandviken, Tyresö och Umeå utvecklingsarbetet ”Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik”. Utvecklingsarbetets syftet var att förbättra stödet till barn och unga genom samordning av socialtjänstens utredningar och insatser till hela familjen.

Utvecklingsarbetet avslutades i juni 2014 och under dagens konferens rapporterar utvärderaren av projektet, Karin Alexanderson från Uppsala universitet, om hur det har gått för de 5 kommunerna att utveckla och implementera nya arbetssätt, rutiner och hur några barn och föräldrar upplevt detta. Representanter från de fem kommunerna berättar om sitt arbete i projektet och hur de tänker sig fortsätta. Organisationen Maskrosbarn beskriver sitt arbete med att stödja kommunerna under utvecklingsarbetet

Dagen avslutas med att författaren Marléne Lund Kopparklint föreläser om sin barndom där hon redan som litet barn fick lära sig att ta hand om sina föräldrar.

Klicka här för att ta del av föreläsningarna

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195