Gå direkt till innehåll
Text och foto: Anna Pella
Text och foto: Anna Pella

Nyhet -

Gemensam planeringsprocess är särskilt viktig för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga

Personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga är särskilt beroende av multiprofessionellt stöd. En god gemensam planeringsprocess skapar trygghet, möjlighet till rätt insatser, kvalitetssäkring samt förutsättningar för hälsa och livskvalitet både för individen själv och dess anhöriga.

Nedanstående erfarenheter samlades vid en workshop den 4 november, arrangerad av Nka, och kommer att ligga till grund för ett webbinarium den 29 januari 2020. Medverkande var SIP-samordnare Fanny Eklund från Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm stadsdelsförvaltningar, SIP-samordnare Kristina Hellstrand, från Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning, sjuksköterska Agneta Blomster och sjukgymnast Eva Lindsjö Lindell från barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala, förälder Maria Wolters – mamma till Emil, samt Anna Pella – mamma till Agnes, samt Mona Pihl, Nka.

Livslångt stöd
En person med flerfunktionsnedsättning behöver stöd från en mängd olika instanser och verksamheter under hela sin livstid. Behoven är ofta så komplexa och sammanlänkade att det krävs skräddarsydda lösningar mellan olika professioner för att tillgodose personens behov. Inte sällan ägnar anhöriga dagligen flera timmar av sin fritid åt att samordna och koordinera alla professioner. För att verksamheterna ska få underlag för att planera och prioritera kring de omfattande behoven, behöver de samverka och samplanera sina insatser, till exempel i form av regelbundna nätverks- eller SIP-möten. Anhöriga behöver tidigt få information om denna möjlighet, då det kan avlasta dem och förebygga ohälsa och sjukskrivning.

Läs reportaget

Läs mer om kommande webbinarium Varför är en gemensam planeringsprocess särskilt viktig för personer med flerfunktionsnedsättning?

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195

Relaterade nyheter

Relaterade event