Hur ska anhöriga få det stöd och den hjälp de behöver?

Nyhet -

Hur ska anhöriga få det stöd och den hjälp de behöver?

I ett samarrangemang mellan NSPH, Nka, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerades en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Seminariet ägde rum den 25 november i Alvik, Stockholm och riktade fokus mot att ta vara på anhörigas kompetens och ge dem den hjälp och det stöd de behöver.

– Den svenska vården har ett tydligt individperspektiv och är inte anpassad till att vi lever i familjer. Men anhöriga ser ofta saker som ingen annan har möjlighet att se, säger Anki Sandberg, konferensgeneral och styrelseordförande för NSPH.

Klicka här för att läsa mer om inspirationsdagen samt ta del av intervjuer och filmade föreläsningar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195

Relaterat material