Gå direkt till innehåll
Lena Hallengren,Barn- äldre­- och jämställdhetsminister och Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka
Lena Hallengren,Barn- äldre­- och jämställdhetsminister och Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka

Nyhet -

​Lena Hallengren: LSS-lagstiftningen måste bli förutsägbar och skapa trygghet

Lena Hallengren:

LSS-lagstiftningen måste bli förutsägbar och skapa trygghet

–Min ambition är att skapa trygghet för personer som är i behov av LSS. Jag vill se en tydlig och förutsägbar LSS-lagstiftning. Alla har rätt att få leva sitt liv så självständigt det bara går. Det konstaterade Lena Hallengren, Barn- äldre­- och jämställdhetsminister, när hon inledde Nka, Nationellt kompetenscentrum anhörigs tvådagarskonferens: Livets möjligheter – anhöriga och flerfunktionsnedsättning.

–Syftet med den översyn som pågår vad gäller LSS-lagstiftningen är att den ska bli tydligare. Tanken är inte att vi ska spara på LSS-insatser, men vi måste reda ut kostnaderna. Min ambition är att skapa trygghet för de personer som är i behov av LSS, konstaterade Lena Hallengren. Alla de fall där man inte får det stöd man har rätt till enligt LSS-lagstiftningen, där man faller mellan stolarna, visar att situationen är otillräcklig.

Hon pekade även på att anhörigomsorgen måste bli mer synlig.

–Idag pratar vi inte så mycket om anhörigas roll och omsorger. Principen om frivillighet måste ligga fast, men här krävs stödinsatser från samhället sida, så att anhöriga ska orka, sa Lena Hallengren

När det gäller den pågående LSS-utredningen uttryckte Lena Hallengren att hon hoppades på en ökad samverkan mellan samtliga partier.

­–Jag hoppas på en samsyn mellan de politiska partierna när det gäller LSS, sa hon och pekade återigen på att syftet med utredningen inte är att spara pengar på LSS-insatser, utan att skapa ökad tydlighet även vad gäller huvudmannaskapet.

–Det jag kan säga är att kommunerna inte ska ta alla kostnader när det gäller LSS-insatser. Har har man behov av stöd enligt LSS ska man ha rätt till det.

­–Inom Nka ser vi väldigt positivt på Lena Hallengrens ambitioner att öka tryggheten för anhöriga, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Konferensen Livet möjligheter pågår 23-24 april på Clarions Hotell i Stockholm och riktar sig till anhöriga, personal och beslutsfattare.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195

Relaterade nyheter