Med kikare, karta och kompass i anhöriglandet

Nyhet -

Med kikare, karta och kompass i anhöriglandet

På spaning i anhöriglandet med Äldrecentrums forskningsledare Lennarth Johansson. En spaning som signalerar om vikten av dokumentation och att kunna ta tillvara kunskaper och erfarenheter inom det kommunala anhörigstödet. Johansson tog också upp förvärvsarbetande anhöriga, betydelsen av ett individualiserat anhörigstöd, samt vårdens och omsorgens omprövningar, vilka får konsekvenser för anhöriga.

Läs hela reportaget på Nka:s webbplats

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195