Gå direkt till innehåll
Nätverka och se möjligheter utöver det vanliga

Nyhet -

Nätverka och se möjligheter utöver det vanliga

Tisdagen den 11 juni 2013 under Carers week hade Carers UK och Employers for carers, EfC, anordnat ett event på The Royal Society som startade med lunch mingel. Projektgruppen för Arbetsgivare för anhöriga minglade med inbjudna arbetsgivare i nätverket, medlemmar från parlamentet och departementet för hälsofrågor samt personal från Carers UK och EfC. Det var ett inspirerande sätt att starta diskussioner kring anhörigfrågor då alla medverkande hade samma intresse av utbyte av erfarenheter.

Efter ungefär en timme bjöds deltagarna in till en paneldebatt. I panelen satt Ian Peters, ordförande i Employers for carers och VD för British gas, Shaun Gallagher, direktör för policy inom vård och omsorg vid Storbritanniens hälsodepartement, Arthur Allen, grundare och VD för Listawood, Hanna Jones, chef för mångfaldsfrågor på Sainsbury's och Caroline Waters, vice president för Carers Uk och före detta ordförande i Employers for carers.

- Det har visats sig att medlemmar i nätverket har lättare att attrahera och bibehålla personal, de får lägre kostnader för rekrytering och upplärning, minskning av sjukfrånvaro samt förbättrat lojalitet hos sin personal, inledde Ian Peters om vilka fördelar det finns med att gå med i nätverket Employers for carers.

"Det handlar inte om att vara stor eller liten"

Arthur Allen fortsatte sedan genom att berätta om Adele, en anställd med ett funktionsnedsatt barn och Arthurs egna erfarenheter av att vara en anhörigvänlig arbetsgivare.

- När jag och min fru startade Listawood fick vi höra att det var lätt för oss att arbeta med anhörigfrågor då vi var ett litet företag och inte hade någon stor organisation att sköta. Nu flera år senare när vi är en stor organisation får vi höra att det måste vara lätt för oss att arbeta med anhörigfrågor då vi är ett så stort företag med stora resurser, säger Arthur Allen.

Han menar att det inte handlar om att vara stor eller liten, det handlar om företagskulturen. Det handlar om värderingar. Förändringar behöver inte vara stora och de behöver inte kosta något.

- Det är en väldigt liten kostnad i pengar, det kostar bara i empati och engagemang, menar Arthur Allen

Små förändringar gör stor skillnad

För Sainsbury's började arbetet med anhörigfrågor som ett partnerskap mellan kedjan och Carers UK, vilket har hjälpt många av företagets yrkesverksamma anhöriga. Hanna Jones berättar att de har försökt att lösa situationen för sina anställda med flexibla arbetstider men även genom att kollegor kan byta skift med varandra, att arbetsgivaren ändrar scheman för skiften eller att det finns möjlighet för medarbetare att byta mellan avdelningar. Dessa förändringar kostar oftast ingenting men har stor betydelse för både företaget och den det berör. Kollegor och medarbetare ska vara stolta över att jobba på Sainsbury's.

Charlotte Jonasson Falk, Arbetsgivare för anhöriga och Hanna Jones, Sainsbury's

- Det är de små ändringarna som kan göra stor skillnad, säger Hanna Jones och fortsätter:
Vi ordnar aktiviteter för våra yrkesverksamma anhöriga som tex workshops därför att det är så viktigt för vår affärsverksamhet att fortsätta med stöd och hjälp till de som behöver det.

- Flexibilitet måste vara en tvåvägskommunikation. Det går inte att som arbetstagare bestämma att inte arbeta på fredagar, om det faktiskt är den dagen som företaget behöver mest personal i tjänst, menar Arthur Allen. Nu är det inte helt och hållet upp till arbetsgivare, hela samhället måste med och göra en insats och erbjuda god och fungerande vård, annars finns det en risk att anhöriga ändå måste sluta jobbet för att ta hand om sin närstående.

Att stödja anhöriga är inte välgörenhet

Shaun Gallagher menar att stödja yrkesverksamma anhöriga inte ska ses som en kostnad, det är tvärtom än mer viktigt att företaget får behålla sina anställda och att de anställda kan behålla sitt jobb med tanke på den ekonomiska krisen. Det ska ses som en affärsinvestering. Det är viktigt att sprida goda exempel mellan olika företagare, det handlar om att ändra attityder i samhället.

- Det är viktigt att vara medveten om att det inte handlar om välgörenhet det handlar om affärssinne. Det handlar heller inte om att bara stödja anhöriga utan människan bakom anhörigrollen. Att vara yrkesverksam anhörig idag har blivit det normala, det handlar inte om de där borta, detta berör oss alla, hävdar Shaun Gallagher.

Ian Peters påpekar att befintliga medlemmar i nätverket kan rekommendera andra företag att gå med. Ian Peters tycker inte att valet om medlemskap ska vara ett svårt beslut eller ett problem men kommunikationen och medvetenheten behöver öka kring anhörigfrågan och vad arbetsgivare kan bidra med.

Stöttning redan från annonsering och intervju

En fråga som dök upp under paneldiskussionen var vilka möjligheter en yrkesverksam anhörig som blivit arbetslös har att komma in i arbetslivet igen. Några av förslagen som uppkom var att ändra redan i annonsering till tjänster och att då framhäva att företaget är anhörigvänligt. Ett annat sätt som Sainsbury's använder sig av är att redan vid anställningsintervjun ta upp hur företaget har möjlighet att stötta medarbetaren i sin anhörigroll och poängtera vikten av flexibel arbetstid. Caroline Waters tar även upp möjligheten med Carers passport som är ett dokument som erbjuder anhöriga att skriva ner hur lite eller mycketstöd de behöver i sin roll och vilken överenskommelse man har med sin chef.. Det är ett dokument som följer arbetstagaren om denne byter arbetsuppgifter eller chef inom organisationen.

-Låt inte anhörigfrågor på arbetsplatsen vara som spetsen på era boxershorts!

Med det menar Caroline Waters att inte låta anhörigfrågor vara något som finns i företagets policy men inte egentligen bidrar till förändrad attityd på arbetsplatsen. Det måste hela tiden ske ett aktivt arbete kring anhörigfrågorna.

Slutsatsen är att yrkesverksamma anhöriga inte ska behöva välja mellan sin karriär och att vara anhörig. För att lyckas att uppnå denna valfrihet behövs individuella och öppna dialoger mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Text och foto: Karin Holmåker


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195