Följ Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Linnéuniversitetet utannonserar tre tjänster

Nyhet   •   Maj 17, 2017 09:28 CEST

Nya tjänster - Nka och Linnéuniversitetet söker:

Projektledare inom området barn som anhöriga

Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att arbeta mot landsting, kommuner, enskilda utförare och andra involverade aktörer för att utveckla stöd till Barn som anhöriga. Du kommer också att arbeta med att utveckla metoder, verktyg och systematisk spridning och uppföljning för denna målgrupp. Prioriterat är att särskilt bidra till sådant stöd att föräldrar/vårdnadshavare eller annan närståendes svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång. Det ingår också utveckling av metoder för ett individuellt och familjeorienterat anhörigstöd. Verksamheten bedrivs i samverkan med myndigheter, med hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg, idéburna organisationer och andra relevanta aktörer. En del i arbetet kommer att innebära medverkan i nationella såväl som internationella projekt. Läs mer om tjänsten

Doktorand inom forskningsprogrammet ”UserAge”, fokus på brukar- och anhörigmedverkan i forskning

Anställningen som doktorand vid Linnéuniversitetet är en av tre doktorander inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ”UserAge” som har fokus på brukar- och anhörigmedverkan i forskning för äldre. Projektet genomförs i samverkan mellan Lunds Universitet, Göteborgs Universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan Kristianstad och är finansierat av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). De tre doktoranderna kommer att samarbeta med varandra och med forskarna i projektet. Anhörigas medverkan i forskning kommer att vara fokus för avhandlingsarbetet. Utöver forskarutbildningen ingår 10 procent FoU-arbete vid Nka i anställningen. Läs mer om tjänsten

Postdoktor interkulturell forskning inom anhörigområdet

Arbetsuppgifterna består i interkulturell forskning och utveckling inom anhörigområdet och stöd till anhöriga. Det omfattar interaktionen mellan personal och anhöriga från olika kulturer och etniska bakgrunder, ömsesidighet och förståelse för varandra, samverkan, och helhetssyn. Befattningen är ett samverkansprojekt mellan Lnu och Nka och motsvarar av både Lnu och Nka prioriterade områden som anhöriga med utländsk bakgrund, mångfald och jämställdhet. Arbetet kommer att utföras i samverkan med myndigheter, hälso- och sjukvårds- och omsorgsorganisationer och idéburna organisationer. I anställningen förväntas du aktivt delta i institutionens och Nka:s miljö och nätverk såväl internt som externt. Läs mer om tjänsten

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.