Gå direkt till innehåll
Nka erbjuder flera intressanta webbinarier under våren

Nyhet -

Nka erbjuder flera intressanta webbinarier under våren

Nka erbjuder flera intressanta webbinarier under våren som vänder sig till både personal, anhöriga och frivilligorganisationer.

2 mars - Hur kan vi involvera anhöriga i kvalitetsarbetet i äldreomsorgen? Med Elizabeth Hanson och Lennart Magnusson.

30 mars - Frivilligengagemangets betydelse. Med Signe Isaksson och Sofie Nelsén.

31 mars - Vad händer med närheten, sinnligheten och sexualiteten när relationen mellan människor påverkas av sjukdom eller funktionsnedsättning? Med Gunilla Matheny.

11 april - Anhöriga i fokus. Webbutbildning om samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig- och intresseorganisationer. Med Gunilla Matheny och Paul Svensson.

Späda barn - Serie om tre webbinarier om späda barn som anhöriga till föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa.

Klicka här för att läsa mer om webbinarierna

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195