Gå direkt till innehåll
Nka medverkar i Almedalen
Nka medverkar i Almedalen

Nyhet -

Nka i Almedalen

Nka medverkar i flera viktiga seminarier under Almedalsveckan med fokus på barn som anhöriga och psykisk ohälsa.

Unga stannar hemma från skolan för att vårda anhöriga!

Psykiska Hälsans Huset Kindbergs plats 8, tisdag 3/7 kl:15-16

Närmare var tionde ungdom ger omfattande stöd och hjälp till anhöriga. Detta kan leda till att de unga känner press och stress vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa, skolfrånvaro och studieavhopp. Dessa "Unga omsorgsgivare" (UO) har först de senaste åren börjat uppmärksammas i Sverige.

Under seminariet kommer UO situation att presenteras och diskuteras. Likaså vilket stöd som finns i samhället och behov av forskning och utveckling. Sedan januari 2018 genomför Nka:s forskningsgren vid Linnéuniversitetet EU Horizon 2020-projektet Psychosocial Support for Promoting Mental Health and Well-being among Adolescent Young Carers in Europe - ME-WE. Projektets mål är att systematisera kunskap om UO, att samskapa förebyggande psykosociala insatser samt att få ett gränsöverskridande kunskapsutbyte och aktiviteter för spridning av kunskap kring målgruppen. Projektet bedrivs i samverkan med parter i fem europeiska länder och EFS-projektet "Motivation leder till framgång" vid Regionförbundet i Kalmar län. Syftet med Motivation leder till framgång är att motivera och stödja unga som riskerar låga betyg, frånvaro och avhopp. En del av dessa tros vara UO. I projekten medverkar också Maskrosbarn, nio kommuner och Landstinget i Kalmar län, Skolsköterskeföreningen och Socialstyrelsen

Medverkande

 • Lena Hallengren (s), barn-, äldre- och jämställdhetsminister
 • Linn Englund, projektledare Maskrosbarn
 • Lennart Magnusson verksamhetschef Nka och docent Linnéuniversitetet

Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Linneuniversitetet, Psykiska Hälsans Huset, Regionförbundet i Kalmar län

Länk till webbsändning

Läs mer

_____________________________________________________________________________________

Våld mot barn i familjer med missbruk och psykisk sjukdom,
Barnrättstorget, onsdag den 4 juli kl 12.30-13.20

Barn och unga i familjer där föräldrar har missbruksproblem eller psykisk sjukdom löper risk att uppleva våld. Barnens behov som anhöriga uppmärksammas sällan av vården. Ofta görs inte orosanmälningar till socialtjänsten eller så beaktas de inte i tillräcklig omfattning. Hur ska vi agera?

Barn som anhöriga är en grupp som borde uppmärksammas inom hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen, men så sker allt för sällan. Barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem eller psykisk sjukdom löper risk att uppleva våld. I vissa fall leder våldet till att barnet dör. Orosanmälningar till socialtjänsten görs inte i någon större utsträckning eller så beaktas och utreds dessa inte i tillräcklig omfattning. Socialstyrelsen har också påpekat detta i den senaste utredningen om dödsfall i Sverige. Barnafrid bjuder in till en paneldebatt med temat barn som anhöriga till vuxna med allvarliga problem (föräldrar med missbruksproblem eller psykisk sjukdom) och det våld de riskerar bli utsatta för. Den fråga vi vill besvara är: Hur ska vi agera?

Medverkande:

 • Gisela Priebe, gästlektor, Barnafrid
 • Björn Tingberg, lektor, Barnafrid
 • Linn Englund, projektledare, föreläsare och kurator, Maskrosbarn
 • Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga)
 • Marie Nyman, utredare, Socialstyrelsen, Avdelningen för Kunskapsstyrning för socialtjänsten

Arrangör: Barnafrid - Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Linköpings universitet

Läs mer

_______________________________________________________________________________________

Att bygga broar mellan anhöriga och vården.
Psykisk Hälsa-huset 5 juli kl 10:30-11:30

Att ha en närstående med psykisk ohälsa kan ställa höga krav. Den långvariga stressen ökar risken för den anhöriga att själv bli sjuk. Vem hjälper anhöriga att orka? Hur kan dialogen mellan vårdpersonal och anhöriga förbättras? Hur bygger vi broar och skapar förtroende dem emellan?

Medverkande:

 • Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka
 • Anki Sandberg, ordförande, NSPH
 • Emma Henriksson, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
 • Susanne Rolfner Suvanto, moderator

Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Läs mer

_______________________________________________________________________________________

3 juli, kl 9-10:30 Nka medverkar i rundabordssamtal hos Maskrosbarn om att göra barns röst hörd.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Lennart Magnusson

Lennart Magnusson

Verksamhetschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga 0480-418021