Nka lanserar tecknade filmer som handlar om barn som anhöriga i familjer med psykisk ohälsa
Nka lanserar tecknade filmer som handlar om barn som anhöriga i familjer med psykisk ohälsa

Nyhet -

Nka publicerar tecknade filmer om barn som anhöriga i familjer med psykisk ohälsa som kan användas i samtal med barn

Psykiatrifonden i Danmark har producerat sju tecknade kortfilmer " Snak om det" som förklarar och beskriver psykisk sjukdom/ohälsa. Nka har låtit översätta filmerna med svenskt tal. Filmerna har ett enkelt och lättförståeligt språk och lämpar sig därför till barn redan från ca 5 år, och uppåt.

"Snak om det" beskriver psykisk sjukdom på ett enkelt sätt och utifrån olika diagnoser/teman. Vilket tema respektive film handlar om kan du se i texten till filmerna. Berättelserna passar väl för gruppverksamhet men även för samtal med enskilda barn och kan där utgöra ett diskussionsunderlag. Barnen ges här möjlighet att känna igen situationer och kan eventuellt identifiera sig med barnen i filmen, vilket kan göra det lättare för barnen att både förstå men också våga prata om, svåra situationer.

Klicka här för att läsa mer!

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195