Följ Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nu lanseras antologin; Att se barn som anhöriga - om relationer, interventioner och omsorgsansvar

Nyhet   •   Sep 09, 2015 13:48 CEST

Barn föds anhöriga och växer upp som anhöriga till föräldrar och syskon och andra viktiga personer i familjen. I dessa relationer har minderåriga barn sin trygghet och tillitsbas att bygga sitt liv på. Omvänt får de svårigheter som drabbar föräldrar eller syskon konsekvenser också för barn. Vilka är dessa konsekvenser och hur kan vi förstå barns anhörigskap? Vilka roller kan barnet ha i sin familj? När behöver barn och föräldrar stöd och hur?

I denna antologi försöker forskare som deltar i eller är inbjudna till det svenska forskarnätverket "Barn som anhöriga" att utifrån aktuell forskning undersöka, beskriva och förklara innebörden i att barn är anhöriga. Olika teman lyfts såsom barns positioner i familjen där utsatthet och beroende i relationen till föräldrar beskrivs men också barns aktiva agerande i relation till föräldrar och syskon belyses. Ett sådant exempel är när barn blir omsorgsgivare till syskon eller föräldrar, vilket också beskrivs i en internationell utblick. Hur många barn som är anhöriga i de sammanhang som hälso- och sjukvårdslagen omfattar och hur det går för dem i skolan behandlas i några av kapitlen.Ett avsnitt tar upp aktuell kunskap om befintliga interventioner för stöd till barn och föräldrar men även stöd till anhöriga syskon och forskning om våld i familjen.

Boken vänder sig till studerande på sjuksköterske-, läkar-, socionom- och lärarprogrammet
samt övriga professionsutbildningar som i sin yrkesverksamhet möter anhöriga barn och deras föräldrar i behov av stöd. Den är även avsedd för beslutsfattare, verksamhetsutvecklare, enskilda personer och idéburna organisationer som söker kunskap om barns livsvillkor som anhöriga.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.