Eva Månsson Lexell. Foto: Erik Skogh, CASE.
Eva Månsson Lexell. Foto: Erik Skogh, CASE.

Nyhet -

Ny kunskapsöversikt från Nka om stödprogram för anhöriga till närstående med stroke

Ny kunskapsöversikt från Nka sammanfattar forskning kring stödprogram för anhöriga till närstående med stroke. Trots en sökning som gav över 2500 träffar visar sig området vara ett tämligen nytt forskningsfält och i behov av mer omfattande studier. En av slutsatserna är dock att de program som är mer omfattande och som är mer riktade mot psykoterapeutiska insatser verkar vara mer effektiva än andra.

Läs reportaget om kunskapsöversikten på Nka:s webbplats

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195