Nyhet -

Nyhetsbrev 2 - Flerfunktionsnedsättning

Headpod är ett dynamiskt huvudstöd och finns som förskrivningsbart hjälpmedel. Vi har träffat en familj som har fått hjälpmedlet och pratat med importören Ylva Dahlén: " De som har hittat på denna har gjort den för barnen, det märks. Den härmar en normal situation." säger hon.

I boktipset berättar vi om Nere för räkning, eller... om livet med ett svårt sjukt barn. I den berättar mamman själv om sin dotter och familjelivet. Boken ger läsning att känna igen sig i och hämta kraft ur: "Vi har ingen aning om vad våra barn är kapabla till" berättar mamman.

Vi tipsar också om bloggen Särskilda barn. 

Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Inom området Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning skapar Nationellt kompetenscentrum anhöriga ett kunskaps- och anhörigstöd. Stödet riktar sig främst till föräldrar till barn och unga med flerfunktionsnedsättning. Stödet utgår från behoven hos barn och unga med en kombination av rörelsehinder, utvecklingsstörning, kommunikationssvårigheter, syn- och/eller hörselnedsättning och medicinska problem. Arbetet sker på uppdrag av Socialdepartementet.

 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195