Opratat.se är en webbplats som tagits fram tillsammans med barn, i projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar.
Opratat.se är en webbplats som tagits fram tillsammans med barn, i projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar.

Nyhet -

Opratat

Opratat.se är en webbplats som tagits fram tillsammans med barn, i projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar. Projektet finansieras av Arvsfonden och drivs av Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikappförbunden, i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga Rädda barnen, 1177 Vårdguiden och Region Skåne.

Opratat.se handlar om tankar och känslor man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Här finns filmer om vad barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar inte pratar om – och berättelser om hur man kan göra för att prata med varandra. Här finns också spel om känslor. Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, barnens familjer och andra vuxna som familjen möter.

160 barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar har intervjuats i projektet. I intervjuerna har vi hittat åtta teman som man döpt till:

  1. Jag har nå't, Temaopratat.se
  2. Säger inte hur jag mår,
  3. Behöver alltid hjälp,
  4. Är det mitt fel,
  5. Skäms dom?,
  6. Tar ansvar för andra,
  7. Framtiden?
  8. Kommer han att dö?

Under hösten fylls webbplatsen succesivt på med fler berättelser och spel. Man kommer att lägga ut utdrag ut bilderböcker, tänkta som en början till samtal om olika slags känslor. I höst tar man fram vägledningar till föräldrar och till anställda inom till exempel habiliteringen, som man hoppas ska kunna använda sidan tillsammans med barn och familjer. Filmerna och webbplatsen testas i pilotverksamheter över hela landet. Habiliteringar, korttids, barnboende, särskola, elevhälsa, LSS- och biståndshandläggare använder filmerna i sina verksamheter.

I november tar projektet slut och Nationellt kompetenscentrum anhöriga tar över webbplatsen.

Klicka här för att komma till webbplatsen opratat.se

För mer information och kontakt:

Ann-marie.stenhammar@funktionsratt.se projektledare
Lena.nyblom.malmberg@funktionsratt.se projektmedarbetare
Erika.wermeling@funktionsratt.se kommunikatör

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195