Följ Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Taggar

Anhörigstöd

FAS-föreningen

Anhörigstöd 215 Anhöriga 210 anhörigvård 204 anhörigvårdare 200 anhörigkonsulent 196 närstående 187 Psykisk ohälsa 117 äldreomsorg 113 föräldrar till barn med funktionshinder 108 föräldrar och anhöriga till personer med omfattande funktionsnedsättningar 101 Barn som anhöriga 40 Funktionsnedsättning 23 Funktionshinder 12 Flerfunktionsnedsättning 12 Unga omsorgsgivare 12 missbruk 10 anhöriga till äldre 7 LSS 7 arbetsliv 6 arbetsliv för alla 6 utsatta barn 6 Personlig assistans 6 anhörigkonferens 5 äldre 5 arbetsliv för alla oavsett 5 arbetsgivare 4 Anhörig 4 Socialstyrelsen 4 Internationellt 4 Späda barn 4 AHR 4 yrkesverksamma 4 anhörigåret 2015 4 NKA 4 FUB 3 Opratat 3 Anhörigprojektet 3 barn 3 flerfunktionshinder 3 droger 3 anhöriga till personer med psykisk ohälsa 3 stroke 3 Kommunikation 3 interkulturellt 3 yrkesverksam 3 SKL 2 utländsk bakgrund 2 Frivilligverksamhet 2 förvärvsarbetande anhöriga 2 arbetsliv chefer 2 brukarmedverkan 2 EU 2 rörelsehinder 2 delaktighet 2 stödprogram 2 Förskolan 2 barns utveckling 2 AKK 2 Nka Play 2 Forskning 2 Studieförbundet vuxenskolan 2 Familj 2 utveckling 2 våga fråga 2 anhörigomsorg 2 anhörigriksdagen 2 Socialtjänst 2 utvecklingsstörning 2 NSPH 2 arbetstagare 2 frivilligcentral 2 arbetslivet 2 skola 1 doktorand 1 hälsofrämjande 1 framtidens anhörigstöd 1 vårdutveckling 1 Mötesdag om anhöriga 1 anhörigperspektiv 1 Young Carers 1 barn- och ungdomsvård 1 sömnsvårigheter 1 interkulturell forskning 1 internationell anhörigkonferens 1 samspelsbehandling 1 föräldrastöd 1 hörselskada 1 lärarförbundet 1 Rädda barnen 1 Psykiskohälsa 1 webbaserat anhörigstöd 1 webbinarier 1 innovage 1 trauma 1 Nationellt kompetenscentrum anhöriga 1 Region Skåne 1 Livets möjligheter 1 polis 1 kuling.se 1 ny handbok peppar anhöriga 1 invandrarfrågor 1 gravida med missbruksproblem 1 anhörigstödjare 1 kunskapsöversikt 1 individualisering 1 minoritet 1 Volontär 1 postdoktor 1 utbildning 1 relationer 1 posttraumatisk stress 1 bris 1 RBU 1 webbutbildning 1 minoritetsbakgrund 1 akutmottagning 1 avhandling 1 akutsjukvård 1 sömn 1 Funktionsrätt Sverige 1 Vårdguiden 1 frivilligorganisation 1 frivillarbetare 1 salutogen 1 FAS 1 yngre barn 1 handikappade barn 1 brandkår 1 föräldrar 1 barn och unga med flerfunktionsnedsättning 1 synskada 1 somatisk 1 anonyma möten på nätet ger gemenskap och stöd 1 anknytning 1 patienter 1 kronisk sjukdom 1 Bräcke diakoni 1 anhörigträff hemifrån 1 Frivilliga 1 nyanlända 1 undervisning och handledning ger familjen kraft att hantera symtomen 1 räddningstjänst 1 anhörigsamordnare 1 förskola 1 anhörigriksdag 1 vändpunkten 1 missbruksproblem 1 FAS-föreningen 1 att resa med funktionsnedsättning 1 hso 1 frivilligsamordnare 1 Det outsagda 1 erasmus 1 Almedalen 1 demens 1 stresshantering 1 Projekt Delaktighet och stö 1 hälsokommunikation 1 #barnsomanhoriga 1 socialtjänsten 1 anhörigåret 1 alternativ och kompletterande kommunikation 1 e-lärande 1 Lundsuniversitet 1 Nyhet 1 carers2015 1 specialpedagogiska skolmyndigheten 1 transkulturell 1 utvärdering 1 lärande och stöd 1 Unga anhöriga 1 ersta vändpunkten 1 eva ger anhöriga hopp 1 psykisk ohälsa hos barn och unga 1 FOU Sörmland 1 anhöriginvandring 1 interkulturell 1 depression 1 Aaron Antonovsky 1 utlandsfödda 1 Kommunikationshjälpmedel 1 Missbruk i familjer 1 ensamkommande barn 1 sexualitet 1 ambulanspersonal 1 hjärtsvikt 1 Stöd 1 föräldraskap 1 anhörigmedverkan 1 larmoperatör 1 mindfulness 1 patientperspektiv 1 IKT-stöd 1 hjärtproblematik 1 flyktingföräldrar 1 webbutbildningar 1 Partnerskap i stöd till anhöriga 1 sjukvård 1 mobiltjänster 1 psykisk ohälsa hos äldre 1 ensamhet 1 nätbaserat stöd 1 Webbutbildningen Anhöriga i fokus 1 §2g 1 Stöd till barn 1 Psykisk ohälsa i familjer 1 konferens 1 förebyggande arbete 1 maskrosbarn 1 Vemhjälper 1 hållbarhet 1 korttidsboende 1 e-hälsa 1 hälsooch sjukvårdslagen 1 patient 1 anhörigstrateg 1 Internetstöd 1 närhet 1 samverkan 1 appar 1 flykting 1 Anhöriga och funktionsnedsättningar 1 IKT- stöd till anhöriga 1 ABF 1 synnedsättning 1 hörselnedsättning 1 Visa alla taggar
Nka publicerar En idéskrift till stöd för politiker och beslutsfattare som kan påverka livet positivt för anhöriga och personer med flerfunktionsnedsättning

Nka publicerar En idéskrift till stöd för politiker och beslutsfattare som kan påverka livet positivt för anhöriga och personer med flerfunktionsnedsättning

Nyheter   •   Feb 04, 2015 11:47 CET

En idéskrift till stöd för politiker och beslutsfattare som kan påverka livet positivt för anhöriga och personer med flerfunktionsnedsättning

Mötesdag om anhöriga till personer med missbruksproblem

Mötesdag om anhöriga till personer med missbruksproblem

Nyheter   •   Jan 15, 2015 13:18 CET

Mötesdag om att vara anhörig till någon som har problem med alkohol/droger i Karlstad den 24 mars.

Media no image

Nyhetsbrev nr 1 2015 - anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättnig

Nyheter   •   Jan 14, 2015 11:15 CET

Nyhetsbrev nr 1 2015 - anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättnig

Media no image

Nyhetsbrev - Barn som anhöriga

Nyheter   •   Jan 13, 2015 13:15 CET

Barn som anhöriga startar nu ett digitalt nyhetsbrev.

Media no image

Nka:s nyhetsbrev nr 4 2014

Nyheter   •   Dec 29, 2014 14:33 CET

Nka:s nyhetsbrev nr 4 2014

Media no image

Nka:s nyhetsbrev nr 3 2014

Nyheter   •   Dec 18, 2014 16:35 CET

Nka:s nyhetsbrev nr 3 2014

Nyhetsbrev nr 3- 4, 2014 - Psykisk ohälsa

Nyhetsbrev nr 3- 4, 2014 - Psykisk ohälsa

Nyheter   •   Dec 15, 2014 13:31 CET

I det sista nyhetsbrevet för 2014 inom området psykisk ohälsa kan du bland annat läsa om den nya patientlagen och ta del av en helt ny kunskapsöversikt.

Ny reportageserie om att orka länge - källor till återhämtning

Ny reportageserie om att orka länge - källor till återhämtning

Nyheter   •   Dec 09, 2014 10:19 CET

Nka presenterar en ny reportageserie om att orka länge - källor till återhämtning

Ta del av reportage och filmade föreläsningar från årets mötesdagar om anhörigfrågor

Ta del av reportage och filmade föreläsningar från årets mötesdagar om anhörigfrågor

Nyheter   •   Dec 03, 2014 13:29 CET

Under hösten har Nka anordnat tre regionala mötesdagar, i Uppsala, Östersund och i Lund. Nu finns det intressanta reportage och filmade föreläsningar att ta del av.

Fem kommuners utvecklingsarbete om samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik

Fem kommuners utvecklingsarbete om samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik

Nyheter   •   Dec 03, 2014 13:14 CET

I november 2012 startade Socialstyrelsen tillsammans med socialtjänsten i Borlänge, Göteborg/Majorna Linné, Sandviken, Tyresö och Umeå utvecklingsarbetet ”Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik”. Utvecklingsarbetets syftet var att förbättra stödet till barn och unga genom samordning av socialtjänstens utredningar och insatser till hela familjen.

Nyhetsbrev nr 4, 2014 - Flerfunktionsnedsättning

Nyhetsbrev nr 4, 2014 - Flerfunktionsnedsättning

Nyheter   •   Dec 02, 2014 08:57 CET

Innehåll i nyhetsbrev nr 4, 2014 Varje dag en bra dag - för hela familjen Frågor kring barn med dövblindhet behöver prioriteras Ta del av Nka:s uppskattade filmserie på webbsidan Nytt familjeläger planeras 2015

Inspirationsdag om anhörigstöd och psykisk ohälsa

Inspirationsdag om anhörigstöd och psykisk ohälsa

Nyheter   •   Nov 24, 2014 12:00 CET

NSPH i samverkan med Nka, Socialstyrelsen och SKL bjöd in till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa den 7 november i Stockholm.

Reportage från mötesdagen i Östersund

Reportage från mötesdagen i Östersund

Nyheter   •   Nov 20, 2014 07:26 CET

Reportage från mötesdagen om anhörigfrågor i Östersund. Mötesdag med intressanta föreläsningar, mingel och utställare.

Reportage från mötesdagen i Uppsala

Reportage från mötesdagen i Uppsala

Nyheter   •   Nov 19, 2014 15:59 CET

Reportage från mötesdagen om anhörigfrågor i Uppsala.

Inspirationsdag om anhörigstöd

Inspirationsdag om anhörigstöd

Nyheter   •   Nov 18, 2014 11:17 CET

Inspirationsdag om anhörigstöd med fokus på stöd till anhöriga till personer med demenssjukdom.

Första familjeresan på Wilmas villkor

Första familjeresan på Wilmas villkor

Nyheter   •   Okt 20, 2014 15:58 CEST

– För oss var det första gången vi gjorde en resa där vår dotter Vilma stod i centrum, berättar Lotta och Emmanuel Frecon, som deltog i Furuboda familjeläger, som arrangerades av Nka, FUB och SRF i början av juli.

Media no image

Nationell konferens om barn som anhöriga, en bro för gemensamt lärande och samverkan

Nyheter   •   Okt 06, 2014 08:15 CEST

Under 2012-2014 har Socialstyrelsen tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga på regeringens uppdrag lett ett utvecklingsarbete till stöd för barn som anhöriga enligt 2g § hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Lagen stödjer barnets rätt till information enligt konventionen om barnets rättigheter.

Mötesdagar i anhörigfrågor 2014

Mötesdagar i anhörigfrågor 2014

Nyheter   •   Okt 03, 2014 15:18 CEST

Nationellt kompetenscentrum anhöriga bjuder in till regionala mötesdagar i anhörigfrågor - En dag för inspiration, erfarenhetsutbyte och intressanta möten. Ta del av aktuell forskning och utveckling genom föreläsningar, seminarier och workshops.

Nyhetsbrev nr 2, 2014 - Psykisk ohälsa

Nyhetsbrev nr 2, 2014 - Psykisk ohälsa

Nyheter   •   Sep 22, 2014 11:19 CEST

Nu finns nyhetsbrev nr 2 inom området psykisk ohälsa att läsa.

Mötesdag för anhöriga i Västra Götaland 2014

Mötesdag för anhöriga i Västra Götaland 2014

Nyheter   •   Sep 16, 2014 08:43 CEST

Du som anhörig till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning är välkommen till en dag för inspiration, erfarenhetsutbyte och intressanta möten. Välkommen till Grand Hotell i Borås lördagen den 8 november 2014 kl 09.30-16.00.