Följ Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Taggar

Anhörigstöd

Flerfunktionsnedsättning

Anhörigstöd 220 Anhöriga 213 anhörigvård 204 anhörigvårdare 200 anhörigkonsulent 196 närstående 187 Psykisk ohälsa 118 äldreomsorg 113 föräldrar till barn med funktionshinder 108 föräldrar och anhöriga till personer med omfattande funktionsnedsättningar 101 Funktionsnedsättning 26 Flerfunktionsnedsättning 16 Funktionshinder 12 Unga omsorgsgivare 12 missbruk 10 anhöriga till äldre 7 LSS 7 utsatta barn 6 arbetsliv 6 arbetsliv för alla 6 Personlig assistans 6 arbetsliv för alla oavsett 5 Späda barn 5 anhörigkonferens 5 äldre 5 Anhörig 4 arbetsgivare 4 NKA 4 yrkesverksamma 4 Internationellt 4 Socialstyrelsen 4 anhörigåret 2015 4 AHR 4 barn 3 Kommunikation 3 anhöriga till personer med psykisk ohälsa 3 stroke 3 droger 3 FUB 3 AKK 3 Anhörigprojektet 3 interkulturellt 3 flerfunktionshinder 3 yrkesverksam 3 Opratat 3 Frivilligverksamhet 2 förvärvsarbetande anhöriga 2 anhörigriksdagen 2 frivilligorganisation 2 arbetstagare 2 arbetsliv chefer 2 Familj 2 SKL 2 arbetslivet 2 Forskning 2 rörelsehinder 2 brukarmedverkan 2 barns utveckling 2 Studieförbundet vuxenskolan 2 våga fråga 2 Förskolan 2 Livets möjligheter 2 delaktighet 2 utländsk bakgrund 2 NSPH 2 utvecklingsstörning 2 Socialtjänst 2 anhörigomsorg 2 Almedalen 2 EU 2 frivilligcentral 2 samverkan 2 utveckling 2 stödprogram 2 Nka Play 2 posttraumatisk stress 1 minoritet 1 IKT-stöd 1 anhörigmedverkan 1 Nationellt kompetenscentrum anhöriga 1 Internetstöd 1 RBU 1 larmoperatör 1 somatisk 1 kronisk sjukdom 1 missbruksproblem 1 anhörigperspektiv 1 specialpedagogiska skolmyndigheten 1 akutmottagning 1 alternativ och kompletterande kommunikation 1 salutogen 1 psykisk ohälsa hos äldre 1 barn- och ungdomsvård 1 Anhörigas riksförbund 1 Stöd till barn 1 barn och unga med flerfunktionsnedsättning 1 kuling.se 1 utlandsfödda 1 lärande och stöd 1 vändpunkten 1 anhörigstödjare 1 anhörigförening 1 ersta vändpunkten 1 innovage 1 framtidens anhörigstöd 1 anhörigträff hemifrån 1 anonyma möten på nätet ger gemenskap och stöd 1 eva ger anhöriga hopp 1 ny handbok peppar anhöriga 1 undervisning och handledning ger familjen kraft att hantera symtomen 1 webbaserat anhörigstöd 1 Unga anhöriga 1 hälsooch sjukvårdslagen 1 §2g 1 #barnsomanhoriga 1 webbutbildningar 1 anhörigåret 1 internationell anhörigkonferens 1 Young Carers 1 carers2015 1 postdoktor 1 ambulanspersonal 1 FOU Sörmland 1 gravida med missbruksproblem 1 transkulturell 1 Stöd till anhöriga 1 Mötesdag om anhöriga 1 FAS-föreningen 1 Missbruk i familjer 1 Psykisk ohälsa i familjer 1 Projekt Delaktighet och stö 1 frivillarbetare 1 minoritetsbakgrund 1 Lundsuniversitet 1 anhörigsamordnare 1 anhörigstrateg 1 samspelsbehandling 1 yngre barn 1 nätbaserat stöd 1 frivilligsamordnare 1 hjärtproblematik 1 flyktingföräldrar 1 webbinarier 1 IKT- stöd till anhöriga 1 Anhöriga och funktionsnedsättningar 1 Webbutbildningen Anhöriga i fokus 1 Partnerskap i stöd till anhöriga 1 interkulturell forskning 1 att resa med funktionsnedsättning 1 Det outsagda 1 Aaron Antonovsky 1 Funktionsrätt Sverige 1 Vemhjälper 1 hållbarhet 1 Värna våra yngsta 1 konferens 1 mobiltjänster 1 relationer 1 skola 1 ensamhet 1 förskola 1 sjukvård 1 förebyggande arbete 1 hälsofrämjande 1 utvärdering 1 bris 1 föräldrar 1 Nyhet 1 Rädda barnen 1 Volontär 1 nyanlända 1 anhöriginvandring 1 flykting 1 Frivilliga 1 hjärtsvikt 1 depression 1 sömn 1 demens 1 ensamkommande barn 1 räddningstjänst 1 brandkår 1 ABF 1 e-lärande 1 föräldraskap 1 utbildning 1 polis 1 stresshantering 1 föräldrastöd 1 akutsjukvård 1 socialtjänsten 1 Vårdguiden 1 Region Skåne 1 hörselskada 1 patient 1 mindfulness 1 trauma 1 doktorand 1 Stöd 1 korttidsboende 1 närhet 1 avhandling 1 sexualitet 1 lärarförbundet 1 hörselnedsättning 1 kunskapsöversikt 1 synskada 1 anhörigriksdag 1 anknytning 1 patienter 1 hso 1 hälsokommunikation 1 individualisering 1 synnedsättning 1 e-hälsa 1 Psykiskohälsa 1 psykisk ohälsa hos barn och unga 1 patientperspektiv 1 webbutbildning 1 vårdutveckling 1 FAS 1 interkulturell 1 Kommunikationshjälpmedel 1 erasmus 1 invandrarfrågor 1 sömnsvårigheter 1 appar 1 maskrosbarn 1 Bräcke diakoni 1 handikappade barn 1 Visa alla taggar
Fokus på mig, Vuxensyskon

Fokus på mig, Vuxensyskon

Nyheter   •   Nov 19, 2019 12:26 CET

Projekt Vuxensyskon är ett projekt som syftar till att uppmärksamma vuxna syskon till personer som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

"När vi stödjer föräldrar, stödjer vi även barnet"

"När vi stödjer föräldrar, stödjer vi även barnet"

Nyheter   •   Nov 11, 2019 16:00 CET

Ska barnen vara framtiden måste vi ge dem en bra start i livet. Det förebyggande arbetet måste komma tidigt, likaså insatser till familjer i behov av extra stöd. Det fastslog socialminister Lena Hallengren när hon öppningstalade på konferensen: "Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling.

Positiv feedback på projektet: ”Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”.

Positiv feedback på projektet: ”Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”.

Nyheter   •   Nov 08, 2019 12:54 CET

Koordinatorer och projektledare från åtta kommuner och stadsdelar möttes den 10 oktober för att ta ett steg till när det gäller Nka:s och Socialstyrelsens projekt: "Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning"

Samtalsgrupp för anhöriga på webben

Samtalsgrupp för anhöriga på webben

Nyheter   •   Nov 07, 2019 12:11 CET

Är du anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning? Nka erbjuder anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation.

Konferensdokumentation från Samverkan mellan barn- och ungdoms och vuxenpsykiatrin kring psykisk ohälsa i familjen

Konferensdokumentation från Samverkan mellan barn- och ungdoms och vuxenpsykiatrin kring psykisk ohälsa i familjen

Nyheter   •   Okt 30, 2019 09:11 CET

​Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting arrangerade konferensen Samverkan mellan barn- och ungdoms och vuxenpsykiatrin kring psykisk ohälsa i familjen 2 oktober, Nalen, Stockholm.

Nka:s nyhetsbrev nr 8

Nyheter   •   Okt 22, 2019 09:32 CEST

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet. Exempel på innehåll i senaste numret: Nka välkomnar regeringens beslut att ta fram en nationell anhörigstrategi EU:s direktiv Work-life-Balance Directive blir ny lag Nya steg i projektet Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Nationella anhörigveckan

Nationella anhörigveckan

Nyheter   •   Okt 01, 2019 14:53 CEST

Nka uppmärksammar Nationella Anhörigdagen och Anhörigveckan 2019 med en informationskampanj som syftar till att sprida kunskap kring anhöriga och deras livssituation.

Dagbok på IVA viktigt stöd för anhöriga

Dagbok på IVA viktigt stöd för anhöriga

Nyheter   •   Sep 25, 2019 13:59 CEST

En IVA-dagbok hjälper inte bara patienten att bearbeta sina upplevelser i efterhand. Även de anhöriga har stor nytta av boken. Många upplever dagboken som en länk till den svårt sjuka familjemedlemmen och ett sätt att kommunicera med vårdpersonalen. Det framgår av ny forskning från Linnéuniversitetet.

​Pressmeddelande: Regeringen tar fram nationell strategi för anhöriga

​Pressmeddelande: Regeringen tar fram nationell strategi för anhöriga

Nyheter   •   Sep 18, 2019 13:22 CEST

Anhöriga spelar en viktig roll, inte minst för många äldre som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver olika former av stöd och omsorg. Regeringen avser därför att påbörja arbetet med att ta fram en nationell anhörigstrategi.

Webbinarium: Hela familjen i fokus

Webbinarium: Hela familjen i fokus

Nyheter   •   Sep 04, 2019 14:11 CEST

​För familjer som lever med barn som har någon typ funktionsnedsättning finns det ofta ett stort behov av att dela erfarenheter och få tips och råd från andra i liknande situation.

Nka fick ta del av världens samlade forskning, kunskap och erfarenhet kring intellektuell funktionsnedsättning!

Nka fick ta del av världens samlade forskning, kunskap och erfarenhet kring intellektuell funktionsnedsättning!

Nyheter   •   Sep 03, 2019 13:09 CEST

I augusti deltog representanter från Nka i den stora internationella konferensen kring intellektuell funktionsnedsättning, IASSIDD, som i år genomfördes i Glasgow, Skottland. IASSIDD = the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities.

Nka:s nyhetsbrev

Nyheter   •   Aug 23, 2019 08:26 CEST

Nu finns NKa:s nyhetsbrev nr 7 tillgänglig. Läs om hur Nka arbetade med att sprida anhörigfrågan under Almedalsveckan. Nka medverkade tillsammans med journalisten Annika Jankell i TV4 Nyhetsmorgon för att prata om yrkesverksamma anhöriga och för att prata om resultaten av en ny enkätstudie.

Nka:s nyhetsbrev nr 6

Nyheter   •   Jun 27, 2019 07:46 CEST

Nu finns Nka:s nyhetsbrev nr 6 ute. Exempel på innehåll i senaste numret: Nka lyfter anhörigfrågan under Almedalsveckan. Anhöriga till personer med psykisk ohälsa - ny studie betonar behoven av olika former av stöd. Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention, en ny kunskapsöversikt.

​Ny studie betonar anhörigas behov av olika former av stöd

Nyheter   •   Jun 25, 2019 15:01 CEST

De anhörigas börda minskade, kunskapen om sjukdomen och behandlingen ökade och förmågan att klara situationen förbättrades. Det framgår av en litteraturgenomgång där man granskat vetenskaplig forskning kring stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

​Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga.

Nyheter   •   Jun 25, 2019 09:49 CEST

Fallskador hos äldre är ett ökande problem i Sverige som orsakar stort lidande, liksom stora kostnader för samhället. Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för att sprida information om fallrisker och fallprevention till äldre. Nationellt kompetenscenter anhöriga (Nka) har sökt och beviljats medel från Socialdepartementet för utvecklings av en verktygslåda gällande äldres fallprevention.

​– Konferens Vuxensyskon, Bräcke diakoni: ”Det hjälper att dela sina erfarenheter med andra".

Nyheter   •   Jun 24, 2019 15:36 CEST

–Det handlar inte om familjer som har extra svårt att prata, utan det är familjer som har extra svåra saker att prata om.

Nka lyfter anhörigfrågan under Almedalsveckan 2019

Nka lyfter anhörigfrågan under Almedalsveckan 2019

Nyheter   •   Jun 24, 2019 06:55 CEST

Nka medverkar i flera viktiga seminarier för att synliggöra anhörigfrågan

Nyhetsbrev nr 5 från Nka

Nyhetsbrev nr 5 från Nka

Nyheter   •   Jun 10, 2019 09:07 CEST

Exempel på innehåll i senaste numret: Flera intressanta reportage från Anhörigriksdagen, nätverksträff för anhörigkonsulenter och Kommunikationskarnevalen. Skrivelse till socialminister Lena Hallengren. Nytt inspirationsmaterial och en ny kunskapsöversikt från Nka om barn som anhöriga och vuxensyskon som anhöriga .

Anhörigriksdagen: Barnen är allas vårt ansvar!

Anhörigriksdagen: Barnen är allas vårt ansvar!

Nyheter   •   Jun 05, 2019 13:36 CEST

Socialminister Lena Hallengren betonade att barnen är alls vårt ansvar, när hon talade på årets Anhörigriksdag, som anordnades av Anhörigas Riksförbund, i Varberg den 7-8 maj. Socialministern uttryckte även tydligt att hon vill verka för en nationell anhörigstrategi.

Nätverksträff för anhörigkonsulenter: ”Hur mycket inspiration som helst”

Nätverksträff för anhörigkonsulenter: ”Hur mycket inspiration som helst”

Nyheter   •   Jun 04, 2019 07:25 CEST

För andra gången anordnade Nka i samarbete med Socialstyrelsen en nätverksträff för anhörigkonsulenter om barn som anhöriga. Ett 70-tal deltagare från 30-tal kommuner deltog under två intensiva dagar i mars. Syftet med nätverksträffarna är att stärka stödet till barn som anhöriga.