Följ Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Taggar

Anhörigstöd

FAS-föreningen

FAS

Funktionsnedsättning

Anhörigstöd 219 Anhöriga 213 anhörigvård 204 anhörigvårdare 200 anhörigkonsulent 196 närstående 187 Psykisk ohälsa 118 äldreomsorg 113 föräldrar till barn med funktionshinder 108 föräldrar och anhöriga till personer med omfattande funktionsnedsättningar 101 Barn som anhöriga 42 Funktionsnedsättning 26 Flerfunktionsnedsättning 15 Funktionshinder 12 Unga omsorgsgivare 12 missbruk 10 anhöriga till äldre 7 LSS 7 arbetsliv för alla 6 arbetsliv 6 Personlig assistans 6 utsatta barn 6 äldre 5 anhörigkonferens 5 arbetsliv för alla oavsett 5 Späda barn 5 anhörigåret 2015 4 Internationellt 4 yrkesverksamma 4 NKA 4 Socialstyrelsen 4 Anhörig 4 AHR 4 arbetsgivare 4 anhöriga till personer med psykisk ohälsa 3 Anhörigprojektet 3 barn 3 interkulturellt 3 AKK 3 Opratat 3 FUB 3 Kommunikation 3 droger 3 flerfunktionshinder 3 yrkesverksam 3 stroke 3 NSPH 2 Socialtjänst 2 anhörigriksdagen 2 arbetsliv chefer 2 arbetslivet 2 rörelsehinder 2 barns utveckling 2 Studieförbundet vuxenskolan 2 våga fråga 2 delaktighet 2 Livets möjligheter 2 utvecklingsstörning 2 anhörigomsorg 2 brukarmedverkan 2 frivilligorganisation 2 arbetstagare 2 Frivilligverksamhet 2 SKL 2 Familj 2 utveckling 2 frivilligcentral 2 Förskolan 2 Almedalen 2 EU 2 Forskning 2 samverkan 2 stödprogram 2 Nka Play 2 utländsk bakgrund 2 förvärvsarbetande anhöriga 2 minoritet 1 IKT-stöd 1 anhörigmedverkan 1 Nationellt kompetenscentrum anhöriga 1 Internetstöd 1 RBU 1 larmoperatör 1 somatisk 1 kronisk sjukdom 1 missbruksproblem 1 anhörigperspektiv 1 specialpedagogiska skolmyndigheten 1 akutmottagning 1 alternativ och kompletterande kommunikation 1 salutogen 1 psykisk ohälsa hos äldre 1 barn- och ungdomsvård 1 Anhörigas riksförbund 1 Stöd till barn 1 barn och unga med flerfunktionsnedsättning 1 kuling.se 1 utlandsfödda 1 lärande och stöd 1 vändpunkten 1 anhörigstödjare 1 anhörigförening 1 ersta vändpunkten 1 innovage 1 framtidens anhörigstöd 1 anhörigträff hemifrån 1 anonyma möten på nätet ger gemenskap och stöd 1 eva ger anhöriga hopp 1 ny handbok peppar anhöriga 1 undervisning och handledning ger familjen kraft att hantera symtomen 1 webbaserat anhörigstöd 1 Unga anhöriga 1 hälsooch sjukvårdslagen 1 §2g 1 #barnsomanhoriga 1 webbutbildningar 1 anhörigåret 1 internationell anhörigkonferens 1 Young Carers 1 carers2015 1 postdoktor 1 ambulanspersonal 1 FOU Sörmland 1 gravida med missbruksproblem 1 transkulturell 1 Stöd till anhöriga 1 Mötesdag om anhöriga 1 FAS-föreningen 1 Missbruk i familjer 1 Psykisk ohälsa i familjer 1 Projekt Delaktighet och stö 1 frivillarbetare 1 minoritetsbakgrund 1 Lundsuniversitet 1 anhörigsamordnare 1 anhörigstrateg 1 samspelsbehandling 1 yngre barn 1 nätbaserat stöd 1 frivilligsamordnare 1 hjärtproblematik 1 flyktingföräldrar 1 webbinarier 1 IKT- stöd till anhöriga 1 Anhöriga och funktionsnedsättningar 1 Webbutbildningen Anhöriga i fokus 1 Partnerskap i stöd till anhöriga 1 interkulturell forskning 1 att resa med funktionsnedsättning 1 Det outsagda 1 Aaron Antonovsky 1 Funktionsrätt Sverige 1 Vemhjälper 1 hållbarhet 1 Värna våra yngsta 1 konferens 1 mobiltjänster 1 relationer 1 skola 1 ensamhet 1 förskola 1 sjukvård 1 förebyggande arbete 1 hälsofrämjande 1 utvärdering 1 bris 1 föräldrar 1 Nyhet 1 Rädda barnen 1 Volontär 1 nyanlända 1 anhöriginvandring 1 flykting 1 Frivilliga 1 hjärtsvikt 1 depression 1 sömn 1 demens 1 ensamkommande barn 1 räddningstjänst 1 brandkår 1 ABF 1 e-lärande 1 föräldraskap 1 utbildning 1 polis 1 stresshantering 1 föräldrastöd 1 akutsjukvård 1 socialtjänsten 1 Vårdguiden 1 Region Skåne 1 hörselskada 1 patient 1 mindfulness 1 trauma 1 doktorand 1 Stöd 1 korttidsboende 1 närhet 1 avhandling 1 sexualitet 1 lärarförbundet 1 hörselnedsättning 1 kunskapsöversikt 1 synskada 1 anhörigriksdag 1 anknytning 1 patienter 1 hso 1 hälsokommunikation 1 individualisering 1 synnedsättning 1 e-hälsa 1 Psykiskohälsa 1 psykisk ohälsa hos barn och unga 1 patientperspektiv 1 webbutbildning 1 vårdutveckling 1 FAS 1 interkulturell 1 Kommunikationshjälpmedel 1 erasmus 1 invandrarfrågor 1 sömnsvårigheter 1 appar 1 maskrosbarn 1 Bräcke diakoni 1 handikappade barn 1 posttraumatisk stress 1 Visa alla taggar

Lokala nyheter

Nyheter   •   Sep 26, 2013 12:57 CEST

Lokala nyheter från hela landet inom äldreområdet.

Mötesdagar om anhörigfrågor 2013

Mötesdagar om anhörigfrågor 2013

Nyheter   •   Sep 20, 2013 11:28 CEST

En dag för inspiration, erfarenhetsutbyte och intressanta möten. Ta del av forskning och utveckling genom föreläsningar och seminarier. Mötesdagarna fokuserar på anhöriga till äldre personer och anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Regeringen satsar på anhörigstöd till vård och hjälp

Nyheter   •   Sep 11, 2013 14:09 CEST

Satsningen på anhörigstöd i regeringens budget för 2014 innebär att Nationellt kompetenscentrum anhöriga får ytterligare 2 miljoner kronor.

InnovAge - EU-projekt för gemensam webbplattform för anhöriga i Europa

Nyheter   •   Jun 28, 2013 14:11 CEST

EU-projekt med syfte att skapa en gemensam webbplattform för anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre i samtliga EU-länder.

Seniorer i centrum - Del 2

Nyheter   •   Jun 28, 2013 14:02 CEST

Del två i reportageserien om konferensen Senior i Centrum som hölls i Malmö Arena och Malmömässan.

Seniorer i centrum - Del 1

Nyheter   •   Jun 28, 2013 12:26 CEST

En av nordens största kongresser, med fokus på det goda åldrandet och vård i livets slutskede, hölls i Malmö i månadsskiftet maj/juni. Senior i Centrum pågick under tre dagar. För professionen innebar det föreläsningar och utbildningar på Malmö Arena, och på Malmömässan pågick en publik mässa med utställare, aktiviteter och föredrag.

BLN för chefer och politiker

Nyheter   •   Jun 17, 2013 10:54 CEST

Nka bjuder in chefer och politiker till Blandat lärande nätverk för implementering av 5 kap. 10§ socialtjänstlagen.

Nyhetsbrev nr 2 - Äldre

Nyhetsbrev nr 2 - Äldre

Nyheter   •   Jun 13, 2013 10:45 CEST

Nyhetsbrevets innehåll: Anhörigriksdagen i Varberg 2013 Nätverksledare sökes till höstens blandade lärande nätverk Kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning Nka:s mötesdagar om anhörigfrågor 2013

Allt fler äldre vårdas av anhöriga

Nyheter   •   Dec 12, 2012 14:52 CET

Det har blivit vanligare att äldre vårdas av sina närstående, visar en rapport som forskare på Stockholms Universitet tagit fram åt fackförbundet Kommunal. Men många av de som vårdar sina anhöriga tvingas ofta gå ner i arbetstid för att klara av omsorgen.

Nyhetsbrev nr 3 2012 - Äldre

Nyhetsbrev nr 3 2012 - Äldre

Nyheter   •   Nov 02, 2012 10:29 CET

Rubriker: Etnicitet, minoritet och anhörigskap i ny kunskapsöversikt Rapport om anhöriga sett i ett äldreperspektiv Tips på ”anhörigarbete” inom landstinget NkA:s regionala mötesdagar En dag för anhöriga i Stockholm.

Träffa NkA under Almedalsveckan!

Träffa NkA under Almedalsveckan!

Nyheter   •   Jun 27, 2012 09:49 CEST

Lennart Magnusson, verksamhetschef för NkA kommer att finnas på plats under Almedalsveckan 2012.

Anhörigvårdare tyngs under kraven

Nyheter   •   Jun 26, 2012 10:09 CEST

Nu väcks frågan om det är dags för en försäkring som ersätter förlorad arbetsinkomst, liknande den man får för vård av barn. På P1 i programmet Studio Ett sändes ett inslag med anhörigvårdare och Staffan Werme, ordförande för Sveriges Kommuner och Landstings beredning för primärvård och äldreomsorg.

Publicerat material

Nyheter   •   Jun 11, 2012 12:19 CEST

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga har publicerar kunskapsöversikter, inspirationsmaterial, nyhetsbrev, rapporter och reportage.