Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Prepared for care?

Vad kan samhället göra för att anhöriga som vårdar en närstående ska hålla sig friska? Hur påverkar det familjemedlemmarna att ha en närstående som behöver anhörigstöd? Hur kan vi bättre samarbeta över gränserna? Hur får vi bättre spridning av de samhällsinsatser som finns för våra närstående?

Ja, frågorna var många under onsdagskvällens hearing; Carers week Question time på House of Parliament. Allmänheten hade bjudits in för att diskutera anhörigfrågor med en panel bestående av vård- och omsorgsminister Norman Lamb MP, Nigel Sparrow som representerade distriktsläkarna vid Royal College, presidenten för föreningen för chefer inom socialtjänst för vuxna, Sandie Keene, Sally Warren från Public Health England, Sharon Allen från vårdkunskap samt Carers UK volontär Vanessa Matthews.

Att vara anhörig kan förändra hela ditt liv och det är inte många anhöriga som vill identifiera sig som just anhöriga. Därför kan det vara svårt att hitta de som är i behov av hjälp och stöd, det behöver upprättas metoder för att lyfta anhörigfrågan inom vård och omsorg. Viktigt i sammanhanget är att ta vara på anhörigas egna kunskaper och erfarenheter.

- Anhöriga är inte lådor som ska paketeras i fina omslag av myndigheterna, uttrycker en åhörare sin frustration över att inte ses som en individ och tas på allvar.

Enkla frågor som betyder mycket

Det ska kännas naturligt för en läkare att ställa frågan om den anhörige behöver något stöd för att ta hand om sin närstående. Hur mår du? Hur kommer du att klara av situationen? Är du beredd att vårda och hur länge? Kan vi hjälpa dig på något sätt? Det är förslag på enkla men mycket viktiga frågor i kontakten med vården för den som nyss blivit anhörig. För oftast finns det ingen tid i den anhöriges liv att känna efter vilken situation som man hamnat i.

Här är det även viktigt att vårdpersonal som möter anhöriga har rätt information och att den anhörige är medveten om varför han eller hon får viss information. En bra och lättillgänglig rådgivning liknande konsumentrådgivning eller rekommendationer från andra anhöriga skulle vara önskvärt. Då kunde den anhöriga få svar på frågor som vilket boende är det bästa för min närstående, vilken hemtjänst, etc.

Dame Philippa Russell som är ordförande för regeringens stående kommission kring anhörigfrågor i Storbritannien, trycker på vikten av att lyssna på och lära sig av de anhöriga själva då de är en naturlig del av utvecklingen inom anhörigområdet.

- Vi är på den här resan tillsammans, alla måste hjälpas åt, menar hon.

Text och foto: Karin Holmåker

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195