Vi är med!
Vi är med!

Nyhet -

Projektet Vi är med! söker en kommun för samarbete.

Arvsfondsprojektet "Vi är med" som drivs av FUB i samarbetet med Dart, Nka och Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar idag med två kommuner, Lerums kommun och Norrköpings kommun. I höst går projektet in i Fas 2 och ska då "rulla vidare" till ytterligare två kommuner. Skellefteå kommun har tackat ja men vi behöver en kommun till!

Läs mer om projektet

Syftet

Ökad möjlighet till delaktighet och ett livslångt lärande för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning.

Deltagare

Personer med flerfunktionsnedsättning. Det innebär att de har svår till medelsvår intellektuell funktionsnedsättning i kombination med omfattande motorisk, medicinsk funktionsnedsättning och omfattande kommunikationssvårigheter.

I projektet deltar nu sex kvinnor och två män i åldrarna 22 till 40 år tillsammans med sin personal, sina anhöriga och projektgruppen. I projektgruppen finns projektledaren, pedagog, arbetsterapeut och logopeder. Dessutom ingår två personer från Nationellt kompetenscenter för anhöriga, Nka; en möjliggörare och en webbpedagog.

Metod

Arbetet i projektet går ut på att stödja deltagarnas omgivning för att på så sätt stärka kommunikationen och öka delaktigheten. Vi provar olika metoder för kommunikation och samspel och anpassar dem till målgruppen.

En gång i månaden träffas ca 20 personer i ett webbmöte under två timmar, ett blandat lärande nätverk, BLN, Blandat Lärande Nätverk
Anhöriga, personal runt deltagarna deltar tillsammans med projektgruppen.
Deltagarnas "personliga" nätverk träffas och genomför kartläggning och sätter mål. Målen följs upp vid uppföljningsmöten med nätverket. Arbetet filmas med hjälp av ipads och filmerna används i det gemensamma BLN.

Låter det intressant? Maila då, eller ring projektledaren för mer information.

För mer information och kontakt

Pia Käcker

Projektledare

pia.kacker@fub.se

0730202265

Relaterade länkar

Ämnen


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195