Stort intresse för hållbart arbetsliv i Almedalen

Nyhet -

Stort intresse för hållbart arbetsliv i Almedalen

Arbetsgivare för anhöriga ankom till ett regnigt Visby på Almedalens första dag och visste inte riktigt vad som väntade då ingen av oss varit på Almedalen förut. Vi var där för att väcka uppmärksamhet kring vår verksamhet och lyfta anhörigfrågan i debatten samt höra vad det sägs om hållbart arbetsliv. Det blev tre intensiva dagar av lyssnande på seminarier och
nätverkande med företag och politiker.

 
Att som företag aktivt arbeta för ett hållbart arbetsliv verkar enligt flera
seminarier i Almedalen vara något som fler och fler företag tänker på. Det som
var utmärkande för seminarierna var att det framkom att ett hållbart arbetsliv
vad gäller god arbetsmiljö, flexibilitet och mjuka värden ansågs som väldigt
viktigt och något som kommer bli allt viktigare i framtiden enligt både
fackförbund och politiker. Organisationers utveckling från att ha varit mer
hierarkiska till mer flexibla och platta med mycket projekt- och processtyrning
har också gjort att ledarskapet förändrats.

Jusek och framtidens kollektivavtal
Juseks seminarium handlade om flexibelt arbetsliv. Där diskuterade en
paneldebatt hur ett allt mer flexibelt arbetsliv och ny teknik många gånger
suddar ut gränsen mellan jobb och fritid. Arbetsgivarna måste hitta arbetssätt
och upprätta styrdokument på företagen som beskriver hur de ska förhålla sig
till exempelvis mail, informationsflöde, etc. Kollektivavtalen kommer också
enligt Jusek spela en större roll för flexibelt arbete i framtiden då större
vikt kommer att läggas på vilka mål som ska uppnås istället för arbetstider. Ur
anhörigperspektivet kan detta vara intressant då ett flexibelt arbetsliv kan
underlätta anhörigomsorgen samtidigt som det är viktigt att vara observant på
dess konsekvenser.

Förebyggande företagshälsovård
Dagens industri hade en paneldebatt gällande hur politiker, företagare och
företagshälsovård råder bot på ökade sjukskrivningar och det alla var överrens
om var att göra förebyggande insatser samt hjälpa och stötta i ett tidigt skede.
Detta görs enligt Joachim Morath, VD Feelgood, genom att ha en god dialog med
hela arbetsplatsen. På detta sätt kan cheferna "fånga" upp individer som mår
dåligt och sätta in insatser som kan förhindra en eventuell sjukskrivning.
Feelgood arbetar med företagshälsovård och fler och fler företag arbetar med
företagshälsovård idag men den varierar i kvalitet.

Politikerna diskuterade vad som kan sporra företagen till att ha en god
företagshälsovård med förebyggande insatser. Där framkom exempelvis den
ekonomiska vinning som företagen gör vilket ligger väldigt nära Arbetsgivares
för anhörigas intresse av att förebygga sjukskrivning på grund av stress och oro
till följd av anhörigomsorg.

Arbetsgivare för anhöriga i Almedalen
På måndagen höll vi vårt eget seminarium; "Yrkesverksam och anhörig- en
(o)möjlig kombination?" där politiker, Svenskt Näringsliv och arbetsgivare bland
annat diskuterade hur anhöriga har det på arbetsplatser idag och hur det kan se
ut i framtiden. Panelen var överrens om att samhällsstödet bör öka bland annat
genom att ha med anhöriga i helhetstänket kring den anhöriga och genom att
utveckla specialstödet i skolan. Åsikterna gick dock isär något när frågan
ställdes kring hur öppet anhörigfrågan diskuteras på arbetsplatserna. Medan
Carina Lindfelt från Svenskt näringsliv menade att frågan löses lokalt på
arbetsplatsen, undrade Lena Hallengren (S) om frågan verkligen diskuteras så
öppet så att arbetsgivaren vet hur de yrkesverksamma har det i sin vardag.
Elisabeth Borg, Region Gotland menade att det inte går att förlita sig på att
medarbetarna berättar om sin situation själva. Men med ökad medvetenhet på
arbetsplatsen ökar också chansen till dialog mellan medarbetare och chef. Bland
30-talet besökare var intresset stort och diskussionerna kommer att fortsätta
även efter Almedalen i samverkan med Arbetsgivare för anhöriga.

Efter tre givande dagar i Almedalen kom vi hem med nya insikter och nya
kontakter inför framtidens arbete med Arbetsgivare för anhöriga som kan föra
nätverket framåt mot ett hållbart anhörigvänligt arbetsliv.

 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195