Utbildningspaket om bemötande ska utveckla föräldraskapsstöd

Nyhet -

Utbildningspaket om bemötande ska utveckla föräldraskapsstöd

I Socialstyrelsens regeringsuppdrag om att ge föräldraskapsstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning har Kunskapsguiden tagit fram ett utbildningspaket om bemötande riktat till personal inom barnhälsovården.

– Vårt utbildningspaket till barnhälsovården innehåller angelägna frågor för föräldrar som är oroliga för att deras barn har funktionsnedsättning eller föräldrar som under BVC-tiden får besked om att barnet har en funktionsnedsättning. Att ge rätt stöd tidigt ger möjlighet för en bra utveckling och hälsa för barnet och familjen som helhet, säger Elisabet Sjöström, utredare på Socialstyrelsen.

Läs mer på Nka:s webbplats

Ämnen


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195

Relaterade nyheter