Gå direkt till innehåll
Vad är en god och nära vård - vad innebär det för anhöriga?

Nyhet -

Vad är en god och nära vård - vad innebär det för anhöriga?

Nka bjuder in till onlinemöten för att diskutera slutbetänkandet från utredningen God och nära vård. Vi har fått i uppdrag att lämna remissvar på utredningen och vill gärna ta del av dina synpunkter.

Vi vänder oss till anhöriga, deras organisationer, personal, chefer och politiker.

Nära vård har diskuterats livligt de senaste åren med stort fokus på den kommande hälso- och sjukvårdsreformen. Vi vill genom dessa onlinemöten ge möjlighet för fler att diskutera och lära oss av varandra. Vad innebär det för anhöriga, vad blir bättre, vad kan göras ännu bättre osv. Remissvaren ska vara inne senast den 31 augusti, se mer information på: https://www.regeringen.se/49cc87/contentassets/0ac3e0f1dca647d9852d211a7131030b/remissinstanser-for-sou-2020_19.pdf

Vi inom Nka kommer att använda dessa onlinemöten för att arbeta fram ett remissvar utifrån ett anhörigperspektiv.

Anmälan

­ Måndag den 17 augusti, kl. 13.00 – 14.30 kommer vi att fokusera på anhöriga i yrkesverksam ålder, anmäl dig här Sista anmälningsdag 14 aug kl 12:00

­ Onsdag den 19 augusti, kl. 13.00 – 14.30 kommer vi att fokusera på Barn som anhöriga, anmäl dig här
Sista anmälningsdag den 18 aug kl 12:00

­ Torsdag den 20 augusti, kl. 13.00 – 14.30 kommer vi att fokusera på Äldre anhöriga, anmäl dig här Sista anmälningsdag den 19 aug kl 12:00

Välkomna!
Nka-teamet

Ämnen


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195