Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling

Nyhet -

Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling

Konferensen vill särskilt uppmärksamma behoven hos de yngsta barnen och deras föräldrar genom att sätta fokus på att satsningar på späda barns psykiska hälsa och stöd till deras föräldrar behöver ha hög prioritet.

Tillsammans med Socialstyrelsen och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) arbetar vi för att stärka stödet till barn som anhöriga och deras familjer. Nu uppmärksammar vi särskilt de allra yngsta barnen som anhöriga. Även späda barn har ibland föräldrar som behöver stöd för egen del, och i sitt föräldraskap, på grund av psykisk skörhet eller ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, beroende, allvarlig sjukdom eller av andra skäl som kan påverka samspelet och det späda barnets utveckling.

Datum: 16 oktober - 17 oktober
Tid: Start kl 09.30 första dagen – avslut kl. 16.00 andra dagen.
Plats: Folkets hus (City Conference Centre), Barnhusgatan 12-14
Ort: Stockholm

Ta del av programmet samt info om anmälan på Nka:s webbplats

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195