Gå direkt till innehåll
Varberg energi antar utmaningen mot ett anhörigvänligt arbetsliv

Nyhet -

Varberg energi antar utmaningen mot ett anhörigvänligt arbetsliv

- Att gå med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga ger ett mervärde till våra anställda. Många, för att inte säga alla, av oss har erfarenheter av att vara anhöriga och det är viktigt att frågan tas upp till diskussion, att det inte blir tabu. Vi har för närvarande ett pågående arbete där vi resonerar oss fram till vad vi som arbetsplats vill stå för, men vi vet inte om vi i dagsläget täcker in allt, säger Marie Alowersson, Miljöchef på Varberg energi.

Varberg energi är en kommunalt ägd energi- och IT-koncern som idag har 98 anställda och omsätter årligen ungefär 460 miljoner. Varberg Energi satsar på miljön genom egen produktion av förnybar energi så som vind och vatten. Företagets rötter finns i Varbergs Elverk som sedan 1937 ansvarat för elförsörjning och eldistribution i Varberg.

Marie Alowersson och Varberg energi fick en första kontakt med projektet och nätverket Arbetsgivare för anhöriga när de våren 2013 deltog i projektets blandade lärande nätverk. Här började Marie inse att det är fler som är berörda och att det kanske faktiskt inte finns bra lagstiftning som gäller alla så att alla få det stöd och hjälp som de behöver. Nätverket Arbetsgivare för anhöriga kan vara ett stöd i att få igång processen kring anhörigfrågan på arbetsplatsen.

- Vårt mål med att ansluta oss till nätverket Arbetsgivare för anhöriga är att kunna göra det interna stödet och hjälpen så bra som möjligt. Att kunna synliggöra fler på arbetsplatsen och att anhörigfrågan lyfts till en högre nivå är också viktigt, anser Marie.

Marie hoppas på att medlemskapet i Arbetsgivare för anhöriga ska visa på vad som redan fungerar på arbetsplatsen men även att få tips, råd och stöd i att skapa och utveckla rutiner för att stödja de yrkesverksamma anhöriga.

- En nöjd personal är definitivt en friskare personal som stannar längre inom företaget. Anhörigfrågan kan i vissa fall kännas dold och vi vill få upp den till ytan igen. Vi vill få en bredare förståelse för att det både kan vara känslomässigt och fysiskt tungt att vara anhörig och samtidigt ha ett heltidsarbete, säger Marie.

Att vara hemma för sjukt barn är en självklarhet men idag är det inte lika självklart att vara hemma för anhörigvård. Då tror Marie att det bästa påtryckningsmedlet är att fler inom det egna företaget uppmärksammar frågan samt att nätverket Arbetsgivare för anhörigas medlemmar tillsammans kan påverka och på sikt förhoppningsvis påverka lagstiftningen kring anhöriga.

- Vi ser fram emot att vara med och starta arbetet med att vara en anhörigvänlig arbetsplats och vi hoppas att vi kan utmana fler företag att gå med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga, säger Marie Alowersson förhoppningsfullt.


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195