Gå direkt till innehåll
”Alla är vi anhöriga” –  tredje filmen i vår digitala berättelseserie: ”En (o)möjlig kombination?”

Pressmeddelande -

”Alla är vi anhöriga” – tredje filmen i vår digitala berättelseserie: ”En (o)möjlig kombination?”

Projektet ”Arbetsgivare för anhöriga” vill lyfta anhörigfrågan och kombinationen yrkesverksam och anhörig. Mot bakgrund av det har projektet i samverkan med (H)järnkoll och Unga Berättar tagit fram åtta digitala berättelser i samarbete med anhöriga, arbetsgivare, anhörigkonsulenter samt anhörigföreningar. Berättelserna ska spridas på arbetsplatser runt om i Sverige och fungera som informations- samt diskussionsunderlag kring vad en arbetsgivare kan göra för att underlätta för sina medarbetare som samtidigt är anhöriga.

Arbetsgivare för anhöriga är ett samarbetsprojekt mellan Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Anhörigas riksförbund.

- Vi arbetar för ett mer anhörigvänligt arbetsliv som innebär att arbetsplatser runt om i landet ska fungera i livets alla skeden. Arbetsgivare bör ha ett anhörigperspektiv i styrdokument såväl som i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Karin Holmåker, projektkoordinator för Arbetsgivare för anhöriga.

De senaste två åren har Arbetsgivare för anhöriga lagt grunden för ett nätverk med anhörigvänliga arbetsgivare med syfte att dessa ska utbyta erfarenheter och kunskaper kring kombinationen yrkesverksam och anhörig. En hållbar arbetsplats är också en attraktiv arbetsplats med minskad, stressrelaterad sjukfrånvaro och ökad produktivitet.

I den tredje berättelsen i filmserien berättar Carin Wallman, anhörigkonsulent i Karlstad kommun, om vilket fantastiskt stöd som anhöriga är för sina närstående.

- Som anhörigkonsulent är jag ett direkt stöd till den anhöriga genom bland annat stödsamtal, anhöriggrupper, kunskap och information. Jag sprider även kunskap hos arbetsgivare för att skapa en förståelse för anhörigfrågan på arbetsplatsen, säger Carin.

Länk till filmen: http://www.anhoriga.se/arbetsgivare-for-anhoriga/digitala-berattelser/alla-ar-vi-anhoriga/

Via Arbetsgivare för anhörigas webbplats: www.arbetsgivare.anhoriga.se kommer det att lanseras en film i veckan med ett uppehåll under sommaren, så håll utkik!

Tillsammans skapar vi ett hållbart arbetsliv för alla!

Fotnot: Arbetsgivare för anhöriga använder begreppet anhöriga för de som stödjer, hjälper eller vårdar en person som de har en relation till.

Kontakt: Karin Holmåker, projektkoordinator, karin.holmaker@anhoriga.se, 0480-41 80 34

  Carin Wallman, carin.wallman@karlstad.se, 054-540 55 14


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195