Gå direkt till innehåll
Debatt om anhörigstöd: Stärkt lagstiftning, dokumentation och utbildning efterfrågas!

Pressmeddelande -

Debatt om anhörigstöd: Stärkt lagstiftning, dokumentation och utbildning efterfrågas!

2014-07-04

Debatt om anhörigstöd:

Stärkt lagstiftning, dokumentation och utbildning efterfrågas

För fem år sedan fick kommunerna lagstadgat ansvar för stöd till närstående. Varför händer så lite i kommuner och landsting? Hur kan vi göra för att komma vidare?

Under temat ovan möttes riksrevisor Jan Landahl, företrädare för riksdag, kommuner, landsting och Nationellt kompetenscenter anhöriga under ett seminarium i Almedalen. I publiken fanns en brokig samling politiker, forskare, professionella, frivilligorganisationer, anhöriga och bara allmänt intresserade.

Riksrevisorn levererade en diger åtgärdslista. Huvudpunkterna var lagändringar – förtydligande av Socialtjänstlagen och en översyn av ansvar för landstingen genom Hälso- och sjukvårdslagen, utbildningar och förbättrad uppföljning. Jan Landahl var tydlig med var ansvaret ligger:

– Staten har ett ansvar att ge stöd och att följa upp hur det går.

Lena Segerberg (S), landstingsråd i Kalmar län, kompletterade med behovet av att titta på arbetsgivarrollen, hur landstinget som arbetsgivare kan stötta sina medarbetare i anhörigrollen.

Det fanns stor enighet bland alla medverkande om behovet av kompetensutveckling och information. Det handlar om utbildning i bemötande hos personal i vård och omsorg och om information för allmänheten så att man vet vad man kan efterfråga. Marlene Lund Kopparklint (M) kommunalråd i Karlstad och själv anhörig, betonade behovet av att se barnen.

– Vi har i Sverige 400 000 barn till missbrukare, det är viktigt att lära sig se och läsa av folk. Som barn till missbrukare isolerar man sig i sin egen bubbla. Det måste finnas någon som sticker hål på bubblan och kan ge stöd.

Om enigheten var stor kring behovet av utbildning var meningarna delade kring behovet av förändrad lagstiftning. Riksdagsledamoten Margareta B Kjellin (M) såg svårigheter i balansen mellan flexibilitet och tvång. Dokumentation behövs för att få kunskap om omfattning av anhörigas insatser och för att kunna följa upp vilka insatser som fungerar. Men även i dokumentationsfrågan ventilerades olika åsikter. En anhörig i publiken motsatte sig bestämt att bli föremål för dokumentation.

Jan Landahl avslutade med att han ser fram emot att regeringen kommer med konkreta förslag till riksdagen.

Majlis Lundgren, kanslichef på Anhörigas riksförbund fyllde på:

– Jag ser fram emot regeringens svar och emot krafttag och ett ödmjukt samarbete.

– Det känns som om frågan flyttas framåt, att det händer något, summerade Lennart Magnusson, verksamhetschef på Nka.

Fakta:

Riksrevisionen konstaterade i en rapport som offentliggjordes i våras dagens anhörigstöd är bristfälligt och tillgodoser inte behoven. Det stöd som byggts upp i kommunerna måste därför utvecklas och bli mer individualiserat, flexibelt och kvalitativt. Stödet måste också ges på lika villkor över hela landet. Ladda ner sammanfattningen av rapporten här

Kontakt:

Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Nka

Tel 0480-41 8021 eller lennart.magnusson@anhoriga.se


Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195

Relaterat material