Följ Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Informationskampanj ska förbättra landstingens stöd till anhöriga

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 08:43 CEST

Anhöriga till patienter har en undanskymd roll i hälso- och sjukvården - trots att många anhöriga får ta ett stort ansvar både under och efter behandlingen. Detta vill Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, och Anhörigas Riksförbund, AHR, ändra på. I en gemensam satsning uppvaktar man nu samtliga landsting.

– Landstingens stöd till anhöriga måste utvecklas. Vi hoppas att vårt initiativ ska leda till att anhörigperspektivet lyfts fram på ett tydligare sätt inom hälso- och sjuvården, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

I ett brev till respektive landstings högsta ledning beskriver Nka och AHR de anhörigas undanskymda roll i hälso- och sjukvården. En kartläggning som Nka gjort visar till exempel att anhöriga sällan omnämns i landstingsplaner eller i nationella riktlinjer för vård och omsorg.

– Men anhöriga vill vara välinformerade och delaktiga i planeringen av vården av sin närstående. Anhöriga vill också bli sedda, lyssnade på och bemötta med respekt av vårdpersonalen, konstaterar Lennart Magnusson.

I brevet lyfter man fram den nya patientlagen som träder i kraft vid årsskiftet. I både förarbetena och i lagtexten talas om ökad delaktighet för patienter och anhöriga.

– Vi har stora förväntningar på den nya lagen. Vi hoppas att det inte enbart stannar vid vackra ord, utan att hälso- och sjukvården verkligen vill ingå ett partnerskap med patienterna och de anhöriga, säger Lennart Magnusson.

Samtidigt betonar Nka och AHR att den vård och omsorg som anhöriga ger ska vara ett frivilligt åtagande och ses som ett komplement till det offentligas insatser – inte ett sätt för hälso- och sjukvården att spara pengar.

– Oron för neddragningar är inte obefogad. Riksrevisionen konstaterade nyligen i en rapport att många anhöriga tvingas ta på sig ett större ansvar än de vill och orkar på grund av brister i vården och omsorgen, säger Lennart Magnusson.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Anhörigas Riksförbund har formulerat en lista över önskade förbättringar i landstingen. Bland annat vill man att anhöriga ska få möjlighet att följa patienten genom hela vårdkedjan, att landstinget startar ett systematiskt arbete med anhörigstöd och att landstinget lyfter fram anhörigas roll i sina styrdokument.

– Vi står gärna till förfogande i detta utvecklingsarbete. Inom AHR finns många erfarenheter att ta del av, och Nka kan bland annat bidra med forskningsunderlag liksom konkret handledning och utbildning i anhörigfrågor, säger Lennart Magnusson.

Kontakt

Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, 0480-41 8021 eller lennart.magnusson@anhoriga.se

Mailis Lundgren, kanslichef, Anhörigas Riksförbund, 0474-404 01 eller mailis.lundgren@ahrisverige.se


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://news.anhoriga.se/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.