Följ Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Ny strategi ska stärka patienters och anhörigas roll i sjukvården

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2014 09:31 CEST

PRESSMEDDELANDE

Ny strategi ska stärka patienters och anhörigas roll i sjukvården

Landstinget i Kalmar län har som första landsting tagit fram en övergripande strategi för att öka patienters och anhörigas medverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetspart i detta utvecklingsarbete. 

”Strategi för medborgare-, patient- och närståendemedverkan” antogs av landstingsstyrelsen den 10:e juni 2014. Bakgrunden är ett beslut i landstingsplanen för 2014-2016 om att vården ska utformas efter patientens behov. Vårdkontakterna ska samordnas i en logisk kedja av aktiviteter, som utgår från patientens behov och inte utifrån den som ger vården.

– Landstinget i Kalmar läns övergripande strategi är ett viktigt steg för att utveckla de anhörigas roll i hälso- och sjukvården. Vi hoppas att detta initiativ ska spridas över landet. I detta arbete bidrar Nka gärna med sin kompetens, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef för Nka, i en kommenterar till landstingets satsning.

Landstinget i Kalmar län vill åstadkomma en kulturförändring där patienter och anhöriga blir medskapare i hälso- och sjukvården. I strategin betonas att både patienterna och sjukvården har mycket att vinna på att patienters och anhörigas engagemang och kunskap tas tillvara bättre.

Vidare framhålls att patienter och anhöriga ska kunna delta som teammedlemmar i landstingets förbättringsarbete, och att deras kunskap och erfarenheter ska lyftas in i arbetet.  

­ – Landstingets mål är att ha Sveriges bästa kvalitet och patientsäkerhet. Att stärka patienters och anhörigas röst i hälso- och sjukvården är självklart en viktig del i detta systematiska arbete. Vårt motto är ”Inga beslut om mig utan mig”, säger landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (s).

I strategin talas det om fyra perspektiv för medverkan: medverkan i den egna vårdsituationen, medverkan i utvecklingen av den patientnära vården samt medverkan i ledning och styrning. Det fjärde perspektivet fokuserar på medborgarnas inflytande över utvecklingen av hälso- och sjukvården i länet.

För att nå målen i strategin ska landstinget bland annat ta fram en modell för att fånga upp patienter och anhöriga som vill delta i förbättringsarbeten, införa en ersättningsmodell, utbilda både patienter, anhöriga och medarbetare, samt utveckla samverkan med länets kommuner. Att bättre fånga upp synpunkter från patienter och anhöriga är också en del i strategin.

Mer information:

Läs ”Strategi för medborgare-, patient- och närståendemedverkan” här.

Kontakt:

Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

0480-41 80 21 eller lennart.magnusson@anhoriga.se


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.