Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så här kan vi hjälpa barnen

Barn vars föräldrar eller motsvarande är sjuka, missbrukar eller går bort har sedan 1 jan 2010 särskild rätt till information, råd och stöd. (2 g § *)
Nu lanserar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) tillsammans med Västra Götalandsregionen, på uppdrag av socialstyrelsen, en webbutbildning som vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal som möter barn som är anhöriga.

– Vi är oerhört glada över att kunna lansera den här utbildningen. Att barnen får rätt stöd och hjälp i en svår situation är en viktig fråga, som till stor del är avhängigt av att personal inom hälso- och sjukvård har rätt kunskap och vet hur de ska hantera dessa svåra frågor.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ges en generell genomgång av bestämmelsen om barn som anhöriga. Ett antal exempelfall som utgår ifrån barns behov av information, råd och stöd ger tillfälle att reflektera över hur man arbetar idag och hur man kan arbeta framöver. Efter utbildningen kommer man att bättre kunna uppmärksamma barns behov och ge det stöd som behövs. För ett barn kan det innebära en förbättrad situation här och nu. Dessutom kan det förebygga negativa konsekvenser för barnet under uppväxten.

För mer information kontakta

Lennart Magnusson, verksamhetsledare Nationellt kompetenscentrum anhöriga
0480-41 80 21
lennart.magnusson@anhoriga.se

* Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med
1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Lag (2009:979).

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195

Relaterat material