Följ Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Stödet till barn som mister en förälder behöver stärkas

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2015 07:00 CET

En förälders död ger en kraftig ökning av riskerna för negativa konsekvenser för barnen. Det visar en ny studie från Stockholms universitet. Ändå saknas till stor del strukturer och rutiner i berörda verksamheter för stöd till barnen i dessa situationer. Ett undantag är Barntraumateamet i Norrköping, som bl.a. ger stöd till barn när en förälder avlidit. En utvärdering visar att barn och föräldrar uppfattar stödet som betydelsefullt.

En uppföljning vid 30–35 års ålder av barn som mist en förälder under uppväxten visar en kraftig ökning av en rad risker. De har oftare lägre utbildningsnivå, lägre löneinkomster och ett större beroende av försörjningsstöd än de som inte mist en förälder. Studien är gjord vid CHESS, Centre for Health Equity Studies. Dubbelt så många av dessa unga har psykisk ohälsa, liksom ekonomisk ersättning på grund av kronisk sjukdom eller funktionshinder.

Barn till föräldrar som avlidit genom olycka, självmord eller våld hade fem gånger oftare fått vård på grund av alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Risken för självmordsförsök och sjukhusvård med psykiatrisk diagnos var tre- till fyrfaldigt ökad. Mer än dubbelt så många hade själva avlidit jämfört med övriga.

Trots detta att saknas till stor del strukturer och rutiner för stöd till barn när en förälder plötsligt avlider, hos räddningstjänst, polis, ambulans, akutsjukvård, primärvård, socialtjänst m.fl. berörda aktörer. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen låtit göra.

Nu presenteras också en utvärdering av Barntraumateamet, en unik stödverksamhet för barn och föräldrar vid allvarliga händelser i familjen. Erfarenheterna från verksamheten i Norrköping är goda. Östergötlands läns landsting har beslutat att starta ytterligare ett barntraumateam i Linköping.

Med rätt form av omhändertagande och stöd, såväl akut som vid behov på sikt, kan sannolikt en hel del av riskerna förebyggas. Socialstyrelsen arbetar på regeringens uppdrag tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) för att stärka stödet till barn som mister en förälder genom dödsfall.

Denna grupp barn och deras behov måste uppmärksammas! Det är budskapet i rapporterna samt den konferens om stöd till barn som mister en förälder som vi tillsammans anordnar den 30 januari i Norrköping.
Se vidare www.anhoriga.se/barnsomanhoriga

För mer information, kontakta Linda Frank, projektledare vid
Nationellt kompetenscentrum anhöriga,
tel 070 - 341 03 09 eller linda.frank@anhoriga.se

Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.