Följ Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Visste du att ett barn i varje skolklass stannar hemma en dag i veckan för att ta hand om någon hemma?

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2017 10:57 CEST

Detta vill vi ändra på. Därför arrangerar vi den internationella konferensen ”Every Child has the Right to…” i Malmö den 29-31 maj. Konferensen riktar sig mot barn som anhöriga och unga omsorgsgivare och beräknas samla minst 500 deltagare från 26 länder runt om i världen. Under måndagen arrangeras presskonferens med Lena Hallengren(S), ordförande Riksdagens utbildningsutskott, professorerna Saul Becker och Theo Gavrielides,samt unga omsorgsgivare från Sverige och EU.

Uppskattningsvis ger vart tionde barn i Sverige och i Europa vård, hjälp och stöd till sina föräldrar eller någon närstående. Mer än var femte barn har en förälder med missbruksproblem, psykisk eller somatisk ohälsa eller har en närstående som avlider. Tre procent av Sveriges barn stannar hemma från skolan en dag i veckan för att ta hand om någon hemma. Det motsvarar ett barn i varje klass. Stödet för de här barnen är litet och/eller obefintligt och risken är stor att deras situation kommer att gå ut över deras möjlighet till utbildning, arbete och eget socialt liv. Därför har vi i Skandinavien tagit initiativet till den internationella konferensen ”Every Child has the Right to…” som anordnas på Clarion Hotell & Congress i Malmö den 29-31 maj.

Nordiskt samarbete

Konferensen är ett samarrangemang och en del i ett flerårigt nordiskt samarbete mellan Linnéuniversitetet, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga), BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk Norge), FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), Socialstyrelsen Sverige och Socialstyrelsen Danmark i nära samarbete med Eurocarers, Region Skåne och Malmö stad.

- Vårt mål är att konferensen ska stärka samarbetet mellan länder och olika intressenter genom att inspirera till samverkande politik, forskning, praktik och utvecklingsarbete. Det övergripande målet är att maximera barns hälsa, välbefinnande utveckling och utbildning, säger Elizabeth Hanson, FoU-ledare och professor, Nka, Linnéuniversitetet.

Tillsammans för barnens bästa

Under konferensen samlas deltagare från hela världen. Bland dem finns policyskapare på hög nivå så väl nationellt som internationellt, världsledande forskare inom området och unga omsorgsgivare från Sverige och EU. Tillsammans vill vi hjälpa och stödja samhället i att ta ansvar för, och aktualisera FN-konventionen om barns rättigheter. I synnerhet när ett barn har en familjemedlem som är allvarligt sjuk, har ett missbruk eller psykisk sjukdom, eller när familjen är drabbad av sorg.

- Vi vill samarbeta med barn och ungdomar för att få en bättre förståelse för hur vi bäst kan hjälpa barn som anhöriga och unga omsorgsgivare och säkerställa ett effektivt stöd för dem. Under konferensen kommer barn och ungdomar att aktivt medverka i presentationer, interaktiva work shops och seminarier, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef och forskare, Nka.

Presskonferens

Under konferensens första dag arrangeras en presskonferens klockan 11.15 med riksdagsledamoten Lena Hallengren(S), professorerna Saul Becker och Theo Gavrielides som håller inledande föreläsningar klockan 10.00 11.15 innan presskonferensen - samt unga omsorgsgivare från Sverige och EU.

Kontakt:

Lennart Magnusson
Verksamhetschef och forskare, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.
lennart.magnusson@anhoriga.se
0480-41 80 21

Elizabeth Hanson
FoU-ledare och professor, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och Linnéuniversitetet.
elizabeth.hanson@anhoriga.se
0480-41 80 22

Emil Svensson
Presskontakt, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.
emil.svensson@anhoriga.se
0480-418034

Mer info på www.anhoriga.se

Fakta: Barn som anhöriga i Sverige

 • Ett barn av trettio har minst en förälder som avlider innan barnet hunnit fylla 18 år.
 • Omkring 12-24 procent har en förälder med allvarlig fysisk sjukdom.
 • Åtta procent av alla barn har minst en förälder som vårdats inneliggande på sjukhus på grund av psykisk sjukdom och/eller missbruk.
 • Närmare var femte förälder lider av ängslan, ångest, oro eller annan psykisk ohälsa som inte är så allvarlig att den leder till sjukhusvård.
 • Närmare åtta procent av barnen har under uppväxten en förälder med så allvarligt missbruk eller psykisk ohälsa att föräldern får sjukhusvård. När även öppen vård för missbruk eller psykisk ohälsa samt missbruksrelaterade domar räknas in är andelen barn 17 procent.
 • Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://news.anhoriga.se/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.