Följ Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Evenemang 1 träff

Almedalen: Hur påverkas skolresultaten när ens föräldrar har problem?

Almedalen: Hur påverkas skolresultaten när ens föräldrar har problem?

Evenemang   •   Jun 23, 2014 11:28 CEST

En aktuell registerstudie av CHESS vid Stockholms Universitet visar att allvarliga svårigheter hos en förälder i hög grad kan påverka skolarbetet och skolresultaten. Hur kan skolan uppmärksamma dessa elever och ge dem de stöd de önskar och behöver för att lyckas i skolan? Vad är skolans roll?

2014-07-01, 14:30 - 15:30 CEST

Campus Gotland Cramérgatan 3, Visby